top of page
Search
  • Writer's pictureAndrea Košiarová

Kľúč k poznaniu - umiestnenie pozornosti

Updated: May 26, 2022

Pri meditačnej praxi prechádzame rôznymi prístupmi a cvičeniami. Spoločné majú smerovanie ku kontaktu so sebou a so svojou vnútornou múdrosťou. Akú prax máš ty? Kam smeruješ svoju pozornosť pri rozhovore, diskusii, prednáške, cvičení... Načúvaš len ušami alebo celým bytím? Kam smeruje tvoja pozornosť? A druhým smerom, opačným pólom k tejto otázke, je otázka, odkiaľ vychádza tvoja pozornosť? Z akého miesta sa kontaktuješ so sebou a so svetom? Ťažké otázky, začni sa pýtať a buď zvedavý, nechaj sa prekvapiť.


Z pohľadu ako skúmame rôzne úrovne spájania sa so sebou môžeme rozdeliť umiestnenie do pozornosti do 4 základných rovín.

1. Rovina tela – úroveň fyzických pocitov a ich vnímanie. Môže to byť napríklad pocit tepla, chladu, tlaku, ťahu, šteklenia, mravenčenia, svrbenia, pichania, pálenia, vibrovania...Tvojím pocitom sa medze nekladú, možno to, čo cítiš nemá v slovenčine výraz. Môže sa ti pocit spájať s inými zmyslovými prežitkami. Napríklad pocit v tele ti otvorí vnem nejakej farby alebo tónu, zvuku. Ide o akési zmyslové prelínanie. Ak ťa zaujíma viac o tomto prežitku, nájdi si viac o pojme synestézia. Vnímanie tela, znamená vnímanie cez zmysly. Prevažne ich orientuje smerom von, pri meditácii a tréningu pozornosti ich orientujeme dovnútra.

- prakticky trénujeme telesnú pozornosť cez bodyscan, vnímanie dychu nad hornou perou, vnemom tela v pohybe, zmenou v priestore, stimuláciou dotykom, zvukom…


Cvičenie zo stretnutia: Dotýkame sa častí tela, ktoré kontaktujeme. Začneme hlavou, pokračujeme hruďou, prepojíme hlavu a hruď. Tak pokračujeme cez brucho k panve. Nazáver prepojíme celú stredovú líniu. Pomáhame si okrem dotyku dýchaním do jednotlivých častí, prípadne jemným pohybom. Zisťujeme, čo je pre nás účinná pomôcka pri smerovaní pozornosti.


2.Rovina mysle – pozorovanie myšlienok. Aké tempo majú myšlienky, akú jasnosť, premenlivosť, rozpoznateľnosť. Sú medzi myšlienkami pauzy? Vieš vnímať zmenu jednej myšlienky na ďalšiu a ich prepojenie? Vnímaš prúdenie asociácií, keď necháš myseľ voľne plynúť a pozoruješ ako sa jednotlivé myšlienky vyvíjajú, kam smerujú. Toto sú otázky, ktoré si môžeme klásť pri tréningu pozornosti smerujúcej na myseľ. A ďalšia zásadná. Vieš rozlíšiť bežnú myseľ od tvorivej mysle? Čo to znamená...bežná taká viac bežiaca, tlačiaca na výkon a odpojená, tvorivá sa spája s pocitom ľahkosti, kreatívnych vhľadov a jasnosti. Kedy si v úrovni bežnej, kedy v úrovni tvorivej. Všímaj si po docvičení techniky alebo bežne počas dňa.


Cvičenie zo stretnutia: Kladenie si spomenutých otázok. Pozorovanie mysle. Následné všimnutie si, ako sa vyvíjali myšlienky, kam smerovali, aká téma tam bola a akú najvzdialenejšiu myšlienku si pamätáme, keď ideme spätne po stope asociácií.3.Vzťahovo-emocionálna rovina – pri umiestňovaní pozornosti na emócie si môžem všímať emócie pri meditácii, keď sa stíšim, vyhradím si čas pre seba, nemám podnety zvonka a zahĺbim sa do vnútorného priestoru emócií. Napriek pokoju navonok môže byť emocionálna hladina rozvírená. Či už zo dňa, zo snov, zo zážitkov posledných dní, udalostí bežného života. Všímam si pohyb emócie, či sa chce nejako prejaviť a akým spôsobom vplýva na úroveň tela a mysle. Všetky roviny, ktoré popisujeme sú neoddeliteľné. Oddelenie nastáva iba v rovine zamerania našej pozornosti!:)

Tento spôsob, pozorovanie emócie v rámci meditačnej praxe je prípravou na prax vzťahovú. A to vnímanie spúšťačov emócií, emócií samotných a ich prejavov v ďalších rovinách a v neposlednom rade našu reaktivitu na vzniknutú emóciu v práve prebiehajucej situácii, interakcii.

Práve meditačná prax na vankúši v pripravenom priestore nám umožňuje učiť sa a orientovať sa v emóciach, je to takpovediac tréningové pole. Dovoľuje nám to rozlišovať nuansy emócie a takisto si ju vieme všimnúť, zaznamenať ju v počiatku, v úplnej jemnosti. Neocitáme sa tak napríklad v hádke, kedy reagujeme na podnet z emócie, ale všimneme si, že vstupy osoby, s ktorou komunikuje v nás niečo vyvolávajú a vieme okamžite komunikovať tieto pocity bez toho aby sme zašli do „extrému“ a dávali energiu nekonštruktívnej výmene (aj tá je niekedy potrebná:)

- prax takejto všímavosti nazývame v holotorpnej praxi aj Systém umiestnenia pozornosti (Awareness positioning system) alebo Movie Yoga. Vieme praktizovať v kontakte s ľuďmi alebo si môžeme pred plátno našeho vnímania natiahnuť filmové plátno a vnímať ako na nás pôsobí, čo sa práve odohráva vo filme.


4.Energetická, snová rovina – jemnohmotná úroveň vnímania, jemnejšia a subtílnejšia ako tie predchádzajúce. Potrebujeme mať rozvinuté vnímanie v prvých troch rovinách, aby sme mohli uchopiť pocity prichádzajúce z nášho energetického, snového tela. Môžeme si trénovať vnímanie tejto úrovne v pohybe, počas dňa i v meditácii. V meditácii v sede je ťažšie rozpoznateľná. V pohybe ju môžeme vnímať ako ťah pohnúť sa nejakým smerom, v živote ako príťažlivosť k činnosti, smerovaniu.


Keď sú všetky roviny v súlade hovoríme o harmónii, súlade. Všetky časti nás však neustále oscilujú a pokiaľ sme živý sa budeme tohto pocitu dotýkať, no nieje to stály bod. Pohyb je základným princípom života a preto je prijatie všetkých častí nášho bytia cestou ku šťastiu. Nebojujeme tak s tým, čo je, ale vnímame súvislosti a učíme sa.


Láskavé spájanie sa so sebou.40 views0 comments

Comments


bottom of page