top of page
364179432_110410525469378_5936525144200444519_n.jpg

ANDREA KOŠIAROVÁ

Podstatnú časť môjho záujmu tvoril za posledné roky práve dych. Či už to bolo pri tanci a pohybe, kde pracovanie s dychom bolo bežnou súčasťou tréningu. Alebo neskoršie vedomé všímanie si dychu a jeho vplyvov pri jogovej praxi a meditáciách. Dychom som bola fascinovaná natoľko, že som ho začala skúmať aj odborne počas štúdia psychológie a zisťovala som ako sa s dychom menia pocity, emócie a ako vplýva nato ako sa v živote máme. Všimla som si, že je akýmsi mostom. Práve dych je dôkazom neoddeliteľnosti psychiky a tela. A tak na prácu s ním nazerám. Nemôžem pracovať s psychikou bez vplyvu na hmotu a naopak cez telo a dych neovplyvniť psyché. Preto vo svojej práci prepájam psychologický a somatický prístup. Odtiaľ vznikol názov Umenie dychu.

Moja cesta ma viedla cez tanečné skúsenosti k intenzívnej jogovej praxi a k štúdiu odboru psychológie. Potreba hlbšieho sebapoznania ma viedla do krajín východnej Ázie a tam k praxi a štúdiu meditácii, telesných cvičení, či karma jogy a objavovaním ducha miestnej kultúry. Značný vplyv na ďalšie smerovanie mali opakované zásedy Vipassana meditácie a štúdium tibetského budhizmu.

K spojeniu lásky k tancu, pohybu a meditačnej praxe došlo neskôr v tanci 5 rytmov a následne pri holotropnej praxi a v štúdiu transpersonálnej psychológie. Neoddeliteľnosť psychiky a tela dala mojej práci hlbší zmysel. Smerovanie k celistvosti prirodzene vyústilo do hlbšieho záujmu o prácu s dotykom, s hranicami a integrovanie tieňa, ktorej sa venujem vo výcviku šamanskej kranio-sakrálnej terapie.

Zmysel mojej práce vnímam práve v neustálom odkrývaní a odhaľovaní toho, kým sme. Stelesňujúcu, dychovú a meditačnú prax vidím ako cestu k nájdeniu podstaty nášho bytia a zmyslu života. Tento prístup podporuje napojenie sa na vnútornú múdrosť v nás. Podstatou mojej práce je vytvoriť bezpečný priestor, v ktorom môžeš nájsť vlastný zdroj sily a čerpať z neho na ceste sebapoznania a liečenia, smerujúc k celistvosti.

Štúdium

2019 – 2023 Transpersonálna psychógia a holotropná prax Grof Transpersonal Training®

2020 – 2022 Kurz šamanská kranio-sakrálna terapia

2013 – 2019 Joga a meditácie (učiteľské kurzy a vzdelávanie)

  • Kashmir Shaivism school of yoga, Dharamkot, India – Joga a kašmírska tantra

  •  Tushita meditation centre, Dharamkot, India – Úvod do tibetského budhizmu

  • SP Bihar school of yoga, Bankikondla, India – Yoga nidra a vedomé umieranie

  • Ayur yoga eco ashram, Mysore, India – Joga, jogová terapia a ajurvéda

  • Shiva yoga peeth, Rishikesh, India – Astanga yoga a dychové techniky

  • Joga v dennom živote, Bratislava, Slovensko – Úvod do jogovej praxe

 

2010 – 2015 Magisterské štúdium odboru Psychológia na filozofickej fakulte UCM v Trnave

Fotivka-6_edited.jpg

Prečo Umenie dychu?

Dych je obrazne mostom, ktorý je spájajúcou esenciou. Prepája nás ako jednotlivcov so svojím okolím. Vdychovaný vzduch vchádzajúci do nášho tela sa predtým, ako sa dotkol nás, dotkol nespočetne veľa bytostí, rastlín, zložiek Zeme. Cez dych sme vo vzájomnom prepojení s celou planétou. Dýchanie je niečo, čo je vlastné nielen ľuďom, rastlinám, každej bunke, je to pulzácia, dych vesmíru, ktorý nás drží v takej forme ako sme. Zázrak? Určite.

Dych je dar, ktorý nás sprevádza od počiatku života. Už v lone matky zaznamenávame rytmus jej dychu a zlaďujeme sa s ním. Po narodení má na náš dych vplyv prostredie, osoby, ktoré sa o nás starajú, dotýkajú sa nás a svojim bytím nám tak dávajú dôležité informácie o svete. Či je bezpečný a radostný, miesto kde môžeme ostávať v uvoľnení, v dôvere a v ľahkosti plynúť. Alebo je to miesto boja, kde musíme byť neustále aktivovaný, v strehu, či od strachu v zamrznutí. Sociálne zázemie sa rozširuje. Náš život a jeho vnímanie sa formuje do rytmu, v ktorom pulzuje náš dych, do rytmu vibrácie, v ktorej tancujú bunky nášho tela.

Prirodzenosťou dychu je nielen jeho samoregulujúca schopnosť, ale vieme ho ovplyvňovať a meniť aj vedome. Spomienky uložené v našom tele vedú k dychovým vzorcom, ktoré rozhodujú o tom ako reagujeme na životné výzvy a na efektívnosť našich rozhodnutí. Uvoľnený plný dych bez zamrznutí nás prirodzene smeruje k procesu rozhodovania sa v jasnosti, s víziou širokého spektra možností a zapájaniu sa do života.

bottom of page