top of page
Search
  • Writer's pictureAndrea Košiarová

Dych ako most - vplyv na reaktivitu nervového systému a emócie

Updated: May 25, 2022

Dych je obrazne mostom, ktorý je spájajúcou esenciou. Prepája nás ako jednotlivcov so svojím okolím. Vdychovaný vzduch vchádzajúci do nášho tela sa predtým, ako sa dotkol nás, dotkol nespočetne veľa bytostí, rastlín, zložiek Zeme. Cez dych sme vo vzájomnom prepojení s celou planétou. Dýchanie je niečo, čo je vlastné nielen ľuďom, rastlinám, každej bunke, je to pulzácia, dych vesmíru, ktorý nás drží v takej forme ako sme. Zázrak? Určite.

Napriek množstvu techník, štúdií, skúmaní a experimentov s dychom, je stále mystériom. Odkiaľ vzišiel, kde je začiatok dychu? Ako a kde vzniká prvotný impulz na nádych? Čo nami dýcha? A potom, prečo je nami dýchané? Môžeme sa ponoriť do seba, naladiť sa na tieto otázky a cez vlastný dych sa v rozjímaní stretnúť s pohybmi neustálej expanzie a kontrakcie, s pulzáciou, so základným pohybom, ktorý nasleduje aj náš dych.

Okrem spojenia s okolím nám dych dáva kľúč k prehĺbeniu pozornosti, vieme sa obracať dovnútra. Spája teda vonkajší prežitok, ktorý zachytávame cez telo, cez zmysly s vnútorným vyjadrením v podobe fyzického pocitu, emócie, myšlienky a ďalej, až k podstate bytia, k spojeniu s Vyšším Ja.

Na takéto stretnutia je potrebné telesné ukotvenie a čistý zámer, ktorý nás prevádza objavovaním v bezpečnom rámci. Pred každým skúmaním vo svojom vnútri sa spýtaj seba, prečo to robím? Odkiaľ vychádza ta pohnútka k obráteniu sa do seba? Je v poriadku, ak teraz nevieš presne odpovedať, je však dôležité sa pýtať.

Poďme sa pozrieť ako môže práca s dychom vplývať na naše zapájanie sa do života, zvládanie stresu, či rozpoznávanie emócii a stratégie správania sa. Nenechaj sa zmiasť zložitejšími slovami, výsledok je jednoduchý:) Spojenie sa.

Vplyvom vybraných dychových techník,vibrácií, či pozornosti zameranej na voľne plynúci dych vieme meniť reaktivitu nervového systému. Pracujeme s tonalitou blúdivého nervu, nervu ktorý prepája nervovú sieť od hlavy cez srdce až po vnútornosti. Vieme pôsobiť a pozorovať, či sa nachádzame vo vybudenom stave, s aktívnym sympatickým nervovým systémom (SNS).

Aktivita SNS je známa nastavením organizmu buď na útok alebo útek, zvýšenou aktiváciou organizmu, toto sa vyznačuje veľkou spotrebou energie. Môže viesť až k extrému, k zamrznutiu a k neschopnosti reagovať v stresujúcich situáciach, ale i po ich odoznení.

Dlhodobé zotrvávanie v nabudenom stave je vyčerpávajúce a neefektívne, paradoxne však takto veľa ľudí bežne funguje. Pôvodný účinok aktivácie organizmu fungoval v stave ohrozenia života, dnes v spolupráci s myšlienkovým procesom a jeho vplyvom na telesné zmeny je zapojený i v situáciach, kedy je nebezpečenstvo „iba“ v našej hlave. Teda keď sme pod vplyvom tlaku okolia, stresu, nie však v ohrození života. Na perspektívu, z ktorej hľadíme na situáciu vplývajú naše minulé prežitky, skúsenosti i traumy.

Práca s dychom a meditácia nám pomáha preladiť sa na funkčné zapojenie sa do života a efektívne zvládanie situácii bez zbytočnej straty energie.


V minulosti bolo známe, ako opak zapojenia sympatického nervového systému, fungovanie s aktívnym parasympatickým nervovým systémom (PNS). Aktivácia PNS sa vyznačuje viac upokojujúcou funkciou, menšou aktivitou organizmu. Skúmaním aktivácie a tonality blúdivého nervu sa teória fight, flight or freeze (spomínaný útok, útek alebo zamrznutie) rozšírila o nové poznatky.

Polyvagálna teória Stephena Porgesa identifikuje tretí spôsob odpovede nervového systému. Je to hravá kombinácia aktivácie a upokojenia, systém sociálneho zapojenia sa (social engagement system). Tento systém nám pomáha zapájať sa do vzťahov, byť viac flexibilný v riešení situácií a cítiť sa pritom v bezpečí. Na rozdiel od zapojenia SNS (dorzálna vetva blúdivého nervu) je aktivácia systému sociálneho zapojenia sa (cez ventrálnu vetvu blúdivého nervu) iná svojou podstatou hravosti i chemickými procesmi v tele.

Skvelá správa je, že s tým vieme pracovať a opätovne nachádzať potešenie zo života.

A tak sa cez teórie dostávame naspäť k tomu prečo pracujeme s dychom. Cez mystérium dychu sa spájame s okolím. Spojenie sa s rodinou, priateľmi, komunitou i so Zemou je starodávna cesta, ktorá dáva nášmu životu hlbší zmysel. Dýchajme spolu.
10 views0 comments

Comentarios


bottom of page