top of page
enso-featured_edited.jpg

Holotropné dýchanie

Holotropná práca je prepojením západnej a východnej múdrosti. Tak ako ju poznáme dnes vznikla na základe skúmaní a pozorovania liečivého a transformačného potenciálu neobvyklých stavov vedomia v rôznych kontextoch - v rituáloch domorodých kultúr, v praxi východných mystikov, či pri terapeutických sedeniach so substanciami.

Holotropné dýchanie je spojením dychu, evokatívnej hudby a cielenej práce s telom v podpornom setinguSmerovanie pozornosti na fyzické pocity, emócie, myšlienky a obrazy, a ich plné a pravdivé vyjadrenie v bezpečnom prostredí sú prostriedkami k hlbšiemu sebapoznaniu a transformácii. Sebaskúmaním v holotropnom setingu expandujeme vedomie, spájame sa s vnútornou múdrosťou a rozširujeme tak mapu vnútorných svetov o úrovne poznania. Ponúkajú sa nám nové pohľady na vnímanie reality a vhľady do situácii z bežného života. Je to hlboko ozdravný proces pre jednotlivca, rodinný i spoločenský systém.

bottom of page