top of page

pi 29. 12.

|

Polianka

Spočinutie v tichu - meditačný pobyt/Polianka

Novoročný pobyt inak

registrácia na kosiarova.andrea@gmail.com
ďalšie udalosti
Spočinutie v tichu - meditačný pobyt/Polianka
Spočinutie v tichu - meditačný pobyt/Polianka

Čas a miesto

29. 12. 2023, 17:00 – 01. 1. 2024, 13:00

Polianka, 907 01 Polianka, Slovensko

O podujatí

Vytváraš vedome priestor, aby si mohol kultivovať ticho? Vieš aké to je načúvať a byť v rozhovore naozaj počutý? Nechávaš myšlienkam čas doznieť a dozrieť pred ich zdieľaním a realizáciou? 

V každodennom živote je mnoho toho, čo môžeme narozprávať. Je mnoho, čo by mohlo ostať nevypovedané a naopak mnoho, čo je potrebné dať von. Každému autentickému a jasnému seba-vyjadreniu predchádza priestor prázdnoty - priestor, kedy sme vedome ticho a nechávame v sebe dozrieť myšlienky, vhľady, nápady, projekty...kroky, ktoré určujú smerovanie v živote sú podložené jasnosťou nášho zámeru. 

Načúvaním hlbokému priestoru prázdnoty, dostávame sa k podstate. Do útrob vlastného bytia. Bez príkras a nálepok, bez očakávaní a hodnotení. V jednoduchosti sa navraciame k sebe a seba ponúkame Bohu ako nástroj tvorenia. 

Naozaj si ochotný/ochotná sa pozrieť na podstatu, z ktorej prameníš? A cítiť ju neustále prítomnú, keď robíš čokoľvek? Uvoľniť sa do cítenia seba v prítomnosti?  Dovoliť si dotknúť sa Zeme a neba, mať neustále spojenie a kráčať v ňom? Ako to celé preniesť do života?

Budeme s tým sedieť, hýbať sa a rozjímať...Cítiť sa v tele. S formami meditácie v sede i v pohybe. Na tomto pobyte vytvoríme priestor, kde môžeme spoločne načerpať inšpirácie do následného obdobia. Prepojiť sa so sebou do hĺbky. Pobyt je pre vás, ktorí máte nejakú skúsenosť s kontaktovaním sa cez vlastnú prax,.. to môže byť joga, tanec, pobyt v prírode...Ide o kontakt so sebou, vnímanie sa a vedomie kontaktu so sebou. Doležitá je schopnosť odlíšiť projekciu prameniacu z vlastného vnútorna a ochota sadnúť si s ňou. Keď je téma náročnejšia je tu ponuka sprevádzania procesom od nás, čo budeme pobyt držať. Na pobyte spolu vytvoríme priestor pre ľudí s rovnakým zámerom -vidieť sa- a podporný setting ako základ pre povolenie ísť ku koreňovým témam. 

--------------------------------------------

Prvý deň bude úvod do praxe meditácie a kontaktu so sebou cez dych a pohyb ako ponuka oporných bodoch v nasledujúce dni. 

Druhý a tretí deň sa ponoríme do ticha. Každé "tiché" ráno bude spoločná meditácia v sede v trvaní 1 hodiny, počas dňa vám ponúkneme sprevádzanú prechádzku do okolia, rozhovor s vedomím cez kontakt so stromami a duchom miesta. Po obedovej pauze sa spolu ponoríme do tela cez jemné nástroje dychu, pohybu a dotyku pri vedenej hodine pohybovej meditácie. Na večer záverečná meditácia v sede a krásne sny. 

Máš možnosť sa nezúčastniť na celom programe, podmienkou je dodržiavať ticho počas celej doby trvania po úvode a pred záverečným zieľaním. Na záver sa všetci stretneme pri integračnej umeleckej činnosti a pri zdieľaní v kruhu. Zdieľanie v bezpečnom prostredí následne po čase ticha je rovnako dôležité ako samotné ticho, tešíme sa na vás:))

--------------------------------------------

Čas: 29.12.2023 - 1.1.2024

Príchod v piatok od 16, začiatok pobytu o 17:00

Približný záver v pondelok o 13

Miesto: 

Centrum Sen Zeme, Polianka, myjavské kopanice

novo-prerobené centrum v starej chalúpke s mačkami

Cena: 

Ubytovanie a strava 120eur/os (3 dni a 3 noci /piatok večera - pondelok raňajky vrátane)

Sprievod 108eur/os

Maximálny počet účastníkov je 8

Registrácia: kosiarova.andrea@gmail.com

Miesto si rezervuješ zaslaním zálohy v sume 108eur na č.ú.

--------------------------------------------

O nás:

Andrea Košiarová

Zvedavosť a skúmanie práce s dychom ma smerovali k prepájaniu psychologického a somatického prístupu. Formovali ma dlhoročné tanečné skúsenosti , jogová prax, odborné štúdium psychológie. Vplyv na ďalšie smerovanie mali zásedy Vipassana meditácie, yoga nidra prax, štúdium tibetského budhizmu a kašmírska tantra počas života v Ázii za uplynulé roky.

Prepojenie radosti z pohybu a záujmu o meditáciu prišlo cez Tanec 5 rytmov a následne pri holotropnom dýchaní. Popri štúdiu transpersonálnej psychológie v medzinárodnom tréningu Grof Transpersonal Training® sa zaujímam o prácu s dotykom cez bodywork a kranio-sakrálne techniky.

Viac o mojej práci nájdete na stránke www.umeniedychu.sk

Ján Košiar

Ján Košiar sa narodil v Bratislave, kde vyštudoval Geografiu, kartografiu a verejnú správu na Univerzite Komenského.

Neskôr sa vydal na cesty a dlhší čas strávil v Ázii, najmä v Indii a Nepále, kde absolvoval trénerský kurz lektora jogy. Cestovanie,hory a joga ho napĺňajú doteraz.

Sprevádza ľudí 2x ročne do Himalájí v Nepále, kde organizuje expedície do hôr spojené s jogou a praxou dychových techník. Spolupracuje s miestnymi sprievodcami šerpami pod značkou Treksfinder. Jeho vášeň: prírodu, hory, jogu a rád spája a ponúka na svojich pobytoch, zájazdoch i výletoch po slovenských horách i v okolí Myjavských kopaníc, kde momentálne žije.

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page