top of page

pi 07. 6.

|

Polianka

Pobyt v rytme/The Rhythm retreat w.Réka Fodor

Kemp pre dospelých plný hudby a spojenia/Camp for the adults full of the music and connection

Registrácia na kosiarova.andrea@gmail.com
Pozrieť ďalšie udalosti
Pobyt v rytme/The Rhythm retreat w.Réka Fodor
Pobyt v rytme/The Rhythm retreat w.Réka Fodor

Čas a miesto

07. 6. 2024, 17:00 – 09. 6. 2024, 15:00

Polianka, 907 01 Polianka, Slovensko

O podujatí

English bellow

~~~

Pozývame ťa zo srdca na spoločný čas strávený v Rytme! Na pobyte spolu otvoríme letnú sezónu a vyladíme svoje telá na následovanie tanca našej duše, Sen Veľkého Ducha, s oporou Matky Zeme. Čaká nás nielen oživenie potenciálu, pozrieme sa nato ako nám udržanie rytmu, taktu a piesne môže pomôcť tento potenciál napĺňať a smerovať nás k naplneniu nás samotných. A to cez prácu, ktorú robíme, vzťahy, ktoré tvoríme a tie detaily každodennosti. Koľko dychov si všimnem za deň? Rytmus a hra na hudobné nástroje nás nekompromisne prebúdza do bdelosti a sústredenosti. Zapotíme sa trošku pri prepájaní hemisfér, kde mám ruky, nohy a hlas? A aký majú vzťah, vedia o sebe, spolupracujú? Práca s rytmami je úžasná na prepojenie a funkčnosť celého tela, prepojenia tela-mysle a spojenia ty a ja.

Rytmizáciou zároveň budujeme silnú, zameranú pozornosť a schopnosť zapojiť sa do skupiny – v uvoľnení. Nemožné sa stáva na okamihy možným a my máme reálny zápis v tele o tomto zážitku. Čo sa potom môže diať následne s takouto schopnosťou v živote? Myslím tú schopnosť -zapojiť sa do celku- odborne systém sociálneho zapojenia sa. My sa radi nechávame prekvapiť, ale zdá sa nám, že to plynie akosi ľahšie. 

~~~

Ako sa budeme spájať s rytmom v nás? -rytmické cvičenia s hudobným nástrojom (drevené kachóny) alebo bez - body percussion (používanie tela ako nástroja) -vytváranie vlastného zvuku cez hlas -meditácia v pohybe/tanec -jammka pri ohni:)

Pobyt  je otvorený pre každého, od takzvaných nováčikov, ktorí majú chuť  oživiť v sebe radosť z hudby a práce s rytmom alebo pre teba, ktorý  chceš rozšíriť svoj rytmický repertoár. Nie je teda potrebná  predchádzajúca skúsenosť, stačí tvoja zvedavosť a chuť skúmať. Vítaný  je aj tvoj hudobný nástroj. Na  mieste bude k dispozícii 12 kachonov na hranie, 2 šamanské bubny a  didgeridoo.

~~~ Prečo sa spájame s rytmom v nás? *Hudba  je výživou pre dušu. Vibrácie, ktoré nami prechádzajú sa dotýkajú  miest, ktoré sú inak ťažko dostupné alebo úplne nedostupné inými  prostriedkami na ceste poznávania sa. Hudba nám dáva informácie a  pozdvihuje nás, zvnútra, cez rezonanciu. Našim cieľom je byť v procese  tvorby hudby, cez vyjadrenie našej vlastnej hudby, nazvučením sa a  tvarovaním nášho vlastného zvuku.

*Spev  komunikuje s našim telom, oživuje nás a povznáša našu náladu. Odpoveďou  na vyjadrenie nášho vlastného zvuku je pohyb v tele vytvárajúci spoje,  ktoré nám pomáhajú lepšie cítiť. Cítiť to, ako sa naozaj máme, aké je  pravdivé smerovanie nášho života. Vieme sa napojiť s väčšou ľahkosťou na  vibráciu radosti a šťastia.

*Bubnovanie  podporuje budovanie komunity. Ladíme sa na spoločnú vlnu zvuku,  myšlienky ustupujú do úzadia a ostáva plná prítomnosť. V tejto bdelosti  si aj vzájomne vieme dať novú kvalitu pozornosti, v ktorej sa učíme  komunikovať a spolupracovať. Pri spoločnom bubnovaní sa zlepšuje  koncentrácia a zároveň sa praxou učíme čeliť výzvam. Tento proces má  posilňujúci účinok, pomáha nám uvoľniť napätie v interakcii a posilňuje našu sebadôveru.

*V  tanci sa spájame s vlastným príbehom. To, čo nebolo vypovedané, naplno  prežité, či dokončené môžeme stelesniť v pohybe. Princípom vedomého  tanca je napojenie sa pravdivý impulz vychádzajúci zvnútra a jeho  prejavenie do pohybu. Duch cez nás prehovára plným vstúpením do tela.  Prijímame tak dary a potenciál uložený do našich buniek, ktorý nás  podporuje na našej ceste sily.

*Dych  je nástrojom osvetľovania našej cesty už po stáročia. Pomáha nám cítiť  realitu, taká ako je a dáva nám podporu a jasnosť pri každodenných  výzvach. Je kotvou navracajúcou nás do prítomnosti v čase a priestore a  tak nás učí jasne rozpoznávať, či a ako je potrebné konať v daný moment,  aby sme tvorili cez plne autentický prejav. V napojení na zdroj nás  vyživuje a dodáva nám energiu.

~~~ Miesto Polianka 34, Centrum Sen Zeme na myjavských kopaniciach https://www.facebook.com/senzeme Ubytovanie je v podkroví chalupy v zdieľanej izbe, v meditačnej miestnosti na prízemí alebo vo vlastnom stane.

Čas 

7.6. - 9.6. 2024 Príchod - v piatok od 16, začneme o 17 Predpokladaný záver - v nedeľu o 15 

Cena Strava a ubytovanie na 2 dni a 2 noci - 80eur Organizácia a lektorné – 160eur

Registrácia

Mailom na kosiarova.andrea@gmail.com a zaplatením poplatku 50 eur na č.ú. SK55 8360 5207 0042 0592 2285

Storno poplatok 50 eur je nenávratná čiastka po odhlásení dva týždne pred začiatkom workshopu a menej; je prenosná na pobyty, workshopy a individuálnu prácu po dobu jedného roka.

Workshop bude prekladaný z angličtiny do slovenčiny a naopak.

~~~ O nás:

*Reka Fodor Silné  hudobné zázemie nachádza Reka v hlbšom porozumení jej vlastných koreňov  v Transylvánii, vo folklóre a tradičnej hudbe. Túžba rozširovať svoje  poznanie o hudbe a rytme ju priviedli do Madridu, kde spoluvytvorila  projekt Flamenco’s true temperament and techniques, spojenie tanca,  bubnovania a spevu. Počas svojho skúmania pracovala s mnohými nástrojmi  od djarbuky, cez bongo, kachon, udu „gardony” a ďalšími. Spolupracovala a  neustále tvorí s rôznymi hudobníkmi. Cez hudobnú a tanečnú improvizáciu  na svojich vystúpeniach, v napojení na čaro prítomného okamihu, prenáša  radostnú a živú energiu k ľuďom. Okrem toho sa aktívne venuje utváraniu kruhov,workshopov a pobytov, kde vedie ľudí prirodzenou cestou k návratu k hudbe a rytmu. Niečo z tvorby: 

https://youtu.be/RuVgRC2Du6M?si=iwhsK-YtvgzwgkQO

https://www.youtube.com/watch?v=5Mk7ebUCnVE https://www.youtube.com/watch?v=FuAsCvDdbpA

*Andrea Košiarová V práci, ktorej sa Andrea venuje, prepája psychologický a somatický prístup. Formovali ju tanečné skúsenosti, jogová prax, odborné štúdium psychológie. Vplyv na ďalšie smerovanie mali zásedy Vipassana meditácie, yoga nidra prax, štúdium  tibetského budhizmu a kašmírska tantra počas jej života v Ázii. Popri štúdiu transpersonálnej psychológie v medzinárodnom tréningu Grof Transpersonal Training® (s  ukončením 2023) sa Andrea venuje organizácii a facilitovcaniu workshopov holotropného dýchania. V sprevádzaní v procese cez telo sa učila cez bodywork, kranio-sakrálne techniky a dovzdeláva sa naďalej cez ďalšie somaticky orientované prístupy (Continuum movement, Body-mind centering).

Tešíme sa na spoločné plynutie v rytme!:)

~~~ ENGLISH

With the passion in our hearts we invite you to the music-movement Rythm  retreat. At the retreat we will open up to music trought the play on a  cajon, work with a voice, movement and breath practices. We contact the  rythm of the nature inside of our bodies through connection to the Earth  and we open the power and the sacred knowledge within.

During  these tree days journey we are going to dive deep, flow or even fly  high. It is going to be a colorful experiential time for you who like to  get to know yourself better and look for the answers from within. We  allow oureselves to be together and at the same time truly connected to  our own rythm.

How do we connect with rythm? -rythm techniques and play with the instrument (kajon) or without - body percussion -creating the sounds -movement/dance -breath -jammin around fire:)

The  retreat is open for everyone who feels the call to reconnect or to  enjoy the connection in the safe group setting. So called beginner or  experienced one, doesn´t matter. You are fully welcome to join. Openess  and curiosity are always welcome to support our reseach.Your  instrument is also welcome to create the colorful symphony of sounds. At  the retreat there are going to be 12 cojons, 2 shamnaic drums and  didgeridoo available to use.

~~~ Why do connect with our rythm? *Music  is the nourishment for the soul. Vibration comming through our bodies  can touch the places in our bodily system, which are normally difficult  or impossible to access. The music gives the informations inside out and  lift us up through resonance. Our goal is to be inside of the process  of creation of the music, to be the part of it with our self-expression,  forming our own specific sound.

*Voice  and singing is a very natural way of expression, a connection with  ourselves. This makes us fully alive and can uplift our mood. The answer  to the natural voice expression is the movement in our body creating  the connection, wich enable us to feel better. Feel how do we are and  what is our real experience in time. We can connect with the joy and  happiness more easily.

*Drumming  is a way of building a community. We all together tune into the same  wave of the sound, thoughts are getting more silent and what left is  just a pure presence. In this presente awarenes we offer different kind  of presence also to each other and in this state we learn to communicate  and cooperate throught the sound. Our concentracion improoves and we  learn to face the challenges. This is very empowering aspect of  drumming. We loose the tension in the process and our self-confidence is  rebuild gradually.

*Dance  is the opportunity to connect with our human story we live. We can move  out all that needs to be relived, expressed or finished. The principle  of the conscious dance is to connect to the autenthic impulse coming  inside out and its transformation to body movement. The spirit can  communicate throught embodied movement, and so we can recieve all the  gifts and open to full potencionality stored in our cells. This is the  huge support on the jurney of life.

*Breath  is well known tool to enlighten our path for centuries. It enables us  to feel the reality as it is and give us a support and clarity in  day-to-day life challenges. We create the anchor of being here in the  present time and space and here we can learn to clearly recognise what  action needs to be done to be aligned with our authentic-selves. Breath  connects us to the source and allow the energy to flow freely.

~~~ Place: Polianka 34, Sen Zeme centre https://www.facebook.com/senzeme Beautiful  cottage house surrounded by meadowes and fields support the atmosphere  of the work. We share the space of the attic for sleeping, there is  possibility to sleep also in the space of the centre or outside in the  tent. Place is about 70 mins from Bratislava. We can help you with the  transport. If you need info please contact us on the same mail mentioned  above.

Date and time: 7.6. - 9.6.2024 Arrival – Friday from 4PM, we start the circle at 5PM Finish – Sunday around 3PM

Price: Accomodation and food (2 days and 2 nights) – 80EUR Workshop – 160EUR Registration with your name send please to kosiarova.andrea@gmail.com

There  is a place for 12 participants at the retreat available. Please book  your spot at email and send the deposit of 80EUR to IBAN: SK55 8360 5207 0042 0592 2285.  

Workshop is going to be translatred from english to slovak and vice versa. 

~~~ About us:

Reka Fodor Her  strong foundation in music was to get a deeper understanding of her  people’s roots in Transylvanian folklore and traditional music. To  further her musical knowledge and impulse she moved to Madrid where with  some of her colleagues found the Flamenco’s true temperament and  techniques, in dance percussion and singing. Through her musical  explorations she was able to perfect her skills with numerous percussion  instruments such as the djarbuka, bongos, cajon, udu „gardony”… etc.  Currently she seeks to work with musicians whom she can transmit these  kinds of priceless flows of positive energies that happens usually on  stage with instance and freedom of improvisation keeping the magic of  the moment. A very colorful aspect of her performances consists of the  fact that she combines percussion and singing with elements of dance. She is leading the circles, workshops and retreats for people to naturally find the way to the music and rythm.

Feel the essence of Réka--> https://youtu.be/RuVgRC2Du6M?si=iwhsK-YtvgzwgkQO

https://www.youtube.com/watch?v=5Mk7ebUCnVE https://www.youtube.com/watch?v=FuAsCvDdbpA

Andrea Košiarová A  former hip-hop dancer and yoga practioner with the University  degree   in the Psychology. The study of the breath from both -the  eastern and   western perspective- brought Andrea to the curiosity into  the  holotropic  paradigm. Besides the transpersonal psychology studies  and  the practice of HB she is interested in the different somatic approaches  such as Body Mind Centering, Continuum Movement and cranio-sacral  techniques.

We are looking forward to flow in the rythm with you:)

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page