top of page

št 30. 6.

|

Polianka

Pobyt v rytme s Rekou Fodor /The Rythm retreat with Reka Fodor

Napojenie na celistvé bytie, napojenie na rytmus tela a Zeme

Registration is Closed
See other events
Pobyt v rytme s Rekou Fodor /The Rythm retreat with Reka Fodor
Pobyt v rytme s Rekou Fodor /The Rythm retreat with Reka Fodor

Čas a miesto

30. 6. 2022, 17:00 – 03. 7. 2022, 13:00

Polianka, 907 01 Polianka, Slovakia

O podujatí

*English bellow

S  vášňou v srdci ťa pozývame na hudobno-pohybový Pobyt v rytme. Na pobyte  sa otvoríme hudbe cez hru na kochon, prácu s hlasom, pohyb a vedomú  dychovú prax. Cez napojenie na rytmus prírody v našom tele sa spojíme so  Zemou a s posvätným zdrojom sily a múdrosti v nás.

Počas  troch dní na tejto intenzívnej plavbe sa budeme spolu potápať do hlbín,  v pokoji plaviť po hladine i lietať. Bude to pestrý zážitkový čas pre  teba, ktorý sa rád/rada spoznávaš a úprimne hľadáš odpovede zvnútra.  Dovolíme si byť spolu a zároveň každý v napojení na svoj vlastný rytmus.  Tento zážitok bytia v súlade s našou dušou si zoberieme domov.

Ako sa budeme spájať s rytmom v nás? -cez rytmické cvičenia s hudobným nástrojom(drevené kachóny) alebo bez - body percussion -cvičenia s hlasom, vytváranie vlastného zvuku, hudby -meditácia v pohybe – holotropný tanec -dychové cvičenia -večerná jamka pri ohni:)

Pobyt  je otvorený pre každého, od takzvaných nováčikov, ktorí majú chuť  oživiť v sebe radosť z hudby a práce s rytmom alebo pre teba, ktorý  chceš rozšíriť svoj rytmický repertoár. Nie je teda potrebná  predchádzajúca skúsenosť, stačí tvoja zvedavosť a chuť skúmať. Vítaný  je aj tvoj hudobný nástroj, vytvoríme spolu pestrofarebnú symfóniu. Na  mieste bude k dispozícii 12 kachonov na hranie, 2 šamanské bubny a  didgeridoo.

------------------------------------------- Prečo sa spájame s rytmom v nás? *Hudba  je výživou pre dušu. Vibrácie, ktoré nami prechádzajú sa dotýkajú  miest, ktoré sú inak ťažko dostupné alebo úplne nedostupné inými  prostriedkami na ceste poznávania sa. Hudba nám dáva informácie a  pozdvihuje nás, zvnútra, cez rezonanciu. Našim cieľom je byť v procese  tvorby hudby, cez vyjadrenie našej vlastnej hudby, nazvučením sa a  tvarovaním nášho vlastného zvuku.

*Spev  komunikuje s našim telom, oživuje nás a povznáša našu náladu. Odpoveďou  na vyjadrenie nášho vlastného zvuku je pohyb v tele vytvárajúci spoje,  ktoré nám pomáhajú lepšie cítiť. Cítiť to, ako sa naozaj máme, aké je  pravdivé smerovanie nášho života. Vieme sa napojiť s väčšou ľahkosťou na  vibráciu radosti a šťastia.

*Bubnovanie  podporuje budovanie komunity. Ladíme sa na spoločnú vlnu zvuku,  myšlienky ustupujú do úzadia a ostáva plná prítomnosť. V tejto bdelosti  si aj vzájomne vieme dať novú kvalitu pozornosti, v ktorej sa učíme  komunikovať a spolupracovať. Pri spoločnom bubnovaní sa zlepšuje  koncentrácia a zároveň sa praxou učíme čeliť výzvam. Tento proces má  posilňujúci účinok, pomáha nám uvoľniť napätie v interakcii a posilňuje  našu sebadôveru.

*V  tanci sa spájame s vlastným príbehom. To, čo nebolo vypovedané, naplno  prežité, či dokončené môžeme stelesniť v pohybe. Princípom vedomého  tanca je napojenie sa pravdivý impulz vychádzajúci zvnútra a jeho  prejavenie do pohybu. Duch cez nás prehovára plným vstúpením do tela.  Prijímame tak dary a potenciál uložený do našich buniek, ktorý nás  podporuje na našej ceste sily.

*Dych  je nástrojom osvetľovania našej cesty už po stáročia. Pomáha nám cítiť  realitu, taká ako je a dáva nám podporu a jasnosť pri každodenných  výzvach. Je kotvou navracajúcou nás do prítomnosti v čase a priestore a  tak nás učí jasne rozpoznávať, či a ako je potrebné konať v daný moment,  aby sme tvorili cez plne autentický prejav. V napojení na zdroj nás  vyživuje a dodáva nám energiu.

------------------------------------------ Miesto: Polianka 34, Centrum Sen Zeme, čarovné miesto na myjavských kopaniciach https://www.facebook.com/senzeme Ubytovanie: V podkroví chalupy v zdieľanej izbe, v meditačnej miestnosti na prízemí alebo vo vlastnom stane.

Čas: 30.6. - 3.7. 2022 Príchod - vo štvrtok od 16:00, začneme o 17 Predpokladaný záver - v nedeľu o 13:00

Cena: Strava a ubytovanie na 3 dni a 3 noci - 90eur Organizácia a lektorné – 180eur

Workshop bude prekladaný z angličtiny do slovenčiny. Na  pobyte je priestor pre 12 účastníkov. Je potrebné rezervovať si miesto  mailom a zaplatením zálohy 80 eur na číslo účtu SK55 8360 5207 0042 0592  2285. Registáciu s vašim menom posielajte na mail: kosiarova.andrea@gmail.com

-------------------------------------------- O nás:

*Reka Fodor Silné  hudobné zázemie nachádza Reka v hlbšom porozumení jej vlastných koreňov  v Transylvánii, vo folklóre a tradičnej hudbe. Túžba rozširovať svoje  poznanie o hudbe a rytme ju priviedli do Madridu, kde spoluvytvorila  projekt Flamenco’s true temperament and techniques, spojenie tanca,  bubnovania a spevu. Počas svojho skúmania pracovala s mnohými nástrojmi  od djarbuky, cez bongo, kachon, udu „gardony” a ďalšími. Spolupracovala a  neustále tvorí s rôznymi hudobníkmi. Cez hudobnú a tanečnú improvizáciu  na svojich vystúpeniach, v napojení na čaro prítomného okamihu, prenáša  radostnú a živú energiu k ľuďom. Okrem toho sa aktívne venuje utváraniu kruhov,workshopov a pobytov, kde vedie ľudí prirodzenou cestou k návratu k hudbe a rytmu. Hudobné ochutnávky: Reka a Estas Tonne: https://www.youtube.com/watch?v=yovvltbmvXg Reka a Utverse: https://www.youtube.com/watch?v=uhaCp480umw hudobný projekt Patak, Transylvánia: https://www.youtube.com/watch?v=FuAsCvDdbpA

*Andrea Košiarová Zvedavosť  a rozpoznávanie vplyvu práce s dychom ma nasmerovali k prepájaniu  psychologického a somatického prístupu. Formovali ma k tomu tanečné  skúsenosti, jogová prax a štúdium psychológie. Potreba hlbšieho  sebapoznania ma viedla do krajín východnej Ázie a tam k praxi a štúdiu  meditácii, telesných cvičení, či karma jogy a objavovaním ducha miestnej  kultúry. Značný vplyv na ďalšie smerovanie mali opakované zásedy  Vipassana meditácie a štúdium tibetského budhizmu. K spojeniu lásky k  tancu, pohybu a meditačnej praxe došlo neskôr v tanci 5 rytmov a  následne pri holotropnej praxi a v štúdiu transpersonálnej psychológie.  Táto prax prirodzene vyústila do hlbšieho záujmu o prácu s dotykom s  hranicami a s tieňom ktorej sa venujem vo výcviku šamanskej  kranio-sakrálnej terapie.

Tešíme sa na spoločné plynutie v rytme. Reka a Andrea

------------------------------------------- ENGLISH

With  full passion in our hearts we invite you to the music-movement Rythm  retreat. At the retreat we will open up to music trought the play on a  cajon, work with a voice, movement and breath practices. We contact the  rythm of the nature inside of our bodies through connection to the Earth  and we open the power and the sacred knowledge within.

During  these tree days journey we are going to dive deep, flow or even fly  high. It is going to be a colorful experiential time for you who like to  get to know yourself better and look for the answers from within. We  allow oureselves to be together and at the same time truly connected to  our own rythm.

How do we connect with rythm? -rythm techniques and play with the instrument (kajon) or without - body percussion -voice practices, creating the sounds from within -movement meditation – holotropic dance -breathwork practices -jammin around fire:)

The  retreat is open for everyone who feels the call to reconnect or to  enjoy the connection in the safe group setting. So called beginner or  experienced one, doesn´t matter. You are fully welcome to join. Openess  and curiosity are always welcome to support our reseach. Your  instrument is also welcome to create the colorful symphony of sounds. At  the retreat there are going to be 12 cojons, 2 shamnaic drums and  didgeridoo available to use.

------------------------------------------ Why do connect with our rythm? *Music  is the nourishment for the soul. Vibration comming through our bodies  can touch the places in our bodily system, which are normally difficult  or impossible to access. The music gives the informations inside out and  lift us up through resonance. Our goal is to be inside of the process  of creation of the music, to be the part of it with our self-expression,  forming our own specific sound.

*Voice  and singing is a very natural way of expression, a connection with  ourselves. This makes us fully alive and can uplift our mood. The answer  to the natural voice expression is the movement in our body creating  the connection, wich enable us to feel better. Feel how do we are and  what is our real experience in time. We can connect with the joy and  happiness more easily.

*Drumming  is a way of building a community. We all together tune into the same  wave of the sound, thoughts are getting more silent and what left is  just a pure presence. In this presente awarenes we offer different kind  of presence also to each other and in this state we learn to communicate  and cooperate throught the sound. Our concentracion improoves and we  learn to face the challenges. This is very empowering aspect of  drumming. We loose the tension in the process and our self-confidence is  rebuild gradually.

*Dance  is the opportunity to connect with our human story we live. We can move  out all that needs to be relived, expressed or finished. The principle  of the conscious dance is to connect to the autenthic impulse coming  inside out and its transformation to body movement. The spirit can  communicate throught embodied movement, and so we can recieve all the  gifts and open to full potencionality stored in our cells. This is the  huge support on the jurney of life.

*Breath  is well known tool to enlighten our path for centuries. It enables us  to feel the reality as it is and give us a support and clarity in  day-to-day life challenges. We create the anchor of being here in the  present time and space and here we can learn to clearly recognise what  action needs to be done to be aligned with our authentic-selves. Breath  connects us to the source and allow the energy to flow freely.

------------------------------------------- Place: Polianka 34, Sen Zeme centre https://www.facebook.com/senzeme Beautiful  cottage house surrounded by meadowes and fields support the atmosphere  of the work. We share the space of the attic for sleeping, there is  possibility to sleep also in the space of the centre or outside in the  tent. Place is about 70 mins from Bratislava. We can help you with the  transport. If you need info please contact us on the same mail mentioned  above.

Date and time: 30.6. - 3.7.2022 Arrival – Thurstday from 4PM, we start the circle at 5PM Finish – Sunday around 1PM

Price: Accomodation and food (3 days and 3 nights) – 90EUR Workshop – 180EUR

Workshop is going to be translatred from english to slovak and vice versa. There  is a place for 12 participants at the retreat available. Please book  your spot at email and send the deposit of 80EUR to IBAN: SK55 8360 5207  0042 0592 2285.   Registration with your full name sent to: kosiarova.andrea@gmail.com

-------------------------------------------- About us:

Reka Fodor Her  strong foundation in music was to get a deeper understanding of her  people’s roots in Transylvanian folklore and traditional music. To  further her musical knowledge and impulse she moved to Madrid where with  some of her colleagues found the Flamenco’s true temperament and  techniques, in dance percussion and singing. Through her musical  explorations she was able to perfect her skills with numerous percussion  instruments such as the djarbuka, bongos, cajon, udu „gardony”… etc.  Currently she seeks to work with musicians whom she can transmit these  kinds of priceless flows of positive energies that happens usually on  stage with instance and freedom of improvisation keeping the magic of  the moment. A very colorful aspect of her performances consists of the  fact that she combines percussion and singing with elements of dance. She is leading the circles, workshops and retreats for people to naturally find the way to the music and rythm.

Tasting of some of the Rekas music art: Reka and Estas Tonne: https://www.youtube.com/watch?v=yovvltbmvXg Reka and Utverse: https://www.youtube.com/watch?v=uhaCp480umw Music project Patak, Transylvany: https://www.youtube.com/watch?v=FuAsCvDdbpA

Andrea Košiarová Curiosity  and the recognition of the huge impact of the work with the breath led  me to interconnect psychological and somatic approach. I was formed  through the dance experiences, yoga practices and the psychological  studies. The need to deeper understanding, who we really are, led me the  countries of the eastern Asia. Being there I was practicing meditation,  body and mind centered practices, karma yoga and connecting to the  spirit of the culture. I feel the influence of numerous Vipassana  meditation retreats and the study of tibetian budhism to my actual  approach. Connection of the love to dance, movement and meditation  came later trough The 5 rythms dance, The holotropic breathwork practice  and the study of transpersonal psychology. This led me naturally to  research in the field of shadow work and work with touch and boundaries  in training of shamanic kranio-sacral therapy.

We are looking forward to flow in the rythm with you:)

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page