top of page

pi 04. 8.

|

Polianka

Pobyt v rytme s Rékou Fodor/Rhythm retreat w. Réka Fodor

Hudobný kemp v náručí kopaníc/Music camp in the nature

Registrácia/registration: kosiarova.andrea@gmail.com
ďalšie udalosti/other events
Pobyt v rytme s Rékou Fodor/Rhythm retreat w. Réka Fodor
Pobyt v rytme s Rékou Fodor/Rhythm retreat w. Réka Fodor

Čas a miesto

04. 8. 2023, 17:00 – 06. 8. 2023, 15:00

Polianka, 907 01 Polianka, Slovensko

O podujatí

for english please scroll down 

***********************************

Ahoj,  srdečne ťa pozývame hudobno-pohybový pobyt v rytme. Cez bubnovanie,  prácu s hlasom, pohyb a dych kontaktujeme rytmus prírody v nás, otvoríme  sa sile a vnútornej múdrosti.

Prečo sa spájame s rytmom v nás?

*Hudba  je výživou pre dušu. Vibrácie, ktoré nami prechádzajú sa dotýkajú  miest, ktoré sú inak ťažko dostupné alebo úplne nedostupné inými  prostriedkami na ceste poznávania sa. Našim cieľom je byť v procese  tvorby hudby, cez vyjadrenie našej vlastnej hudby, nazvučením sa a  tvarovaním nášho vlastného zvuku.

*Bubnovanie  podporuje ducha komunity. Ladíme sa na spoločnú vlnu zvuku, opadávajú  myšlienky a ostáva plná prítomnosť a bdelosť. V tejto bdelosti si  vzájomne dávame pozornosť, v ktorej sa učíme spolupracovať. Pri  spoločnom bubnovaní sa zlepšuje naša koncentrácia a koordinácia a  zároveň sa praxou učíme čeliť výzvam, čo má posilňujúci účinok, opadáva  napätie a zažívame dôveru v seba a v proces.

*V  tanci sa spájame s vlastným stredom, ktorého pevnosť nás podporuje pri  vyjadrení príbehu. To, čo nebolo vypovedané, naplno prežité, či  dokončené môžeme stelesniť v pohybe. Pohyb sa stáva praxou, kedy  nachádzame spojenie s duchom, nie opustením tela, ale plným vstúpením do  neho.

*Cez  dych, prácou s vibráciami nachádzame schopnosť napojenia sa na zdroj  sily a vytvárame si vnútorné kotvy, ktoré nás podporujú pri výzvach  bežného života.

------------------------------------------- 

Ako sa spájame s rytmom v nás?

-rytmické cvičenia s hudobným nástrojom 

-cvičenia s hlasom, vytváranie vlastného zvuku, hudby 

 -meditácia v pohybe - holotropný tanec 

-dychové cvičenia 

-večerná jamka pri ohni:)

Kemp  je otvorený pre každého, od nováčikov, ktorí majú chuť spoznať radosť z  bubnovania, zvuku a práce s rytmom alebo pre teba, ktorý chceš rozšíriť  svoj rytmický repertoár. Nie je teda potrebná žiadna predchádzajúca  skúsenosť, stačí tvoja zvedavosť a chuť skúmať.  Vítaný je akýkoľvek  tvoj hudobný nástroj, vytvoríme spolu pestrofarebnú symfóniu. Na kempe  bude k dispozícii 10 kachonov na hranie, 2 šamanské bubny a didgeridoo.  

------------------------------------------ 

Miesto:  

Polianka 34, Centrum Sen Zeme, čarovné miesto na myjavských kopaniciach https://www.facebook.com/senzeme

Ubytovanie:  V podkroví chalupy v zdieľanej izbe s terasou, v meditačnej miestnosti na prízemí alebo vo vlastnom stane.

Čas:  4. - 6.8. 2023 príchod - v piatok od 16, začneme o 17 predpokladaný záver - v nedeľu o 13

Cena:  

Workshop: plná suma - 220 eur

*zľava 30% pre krajiny východnej Európy (Slovensko, Poľsko, Rumunsko, Maďarsko...) - 154 eur

Výživa (plná penzia na 2 dni - vege) a ubytovanie (2 noci): 80 eur

Workshop bude prekladaný z angličtiny do slovenčiny.

Registrácia: kosiarova.andrea@gmail.com

Miesto si rezervujete zaplatením zálohy 80 eur na číslo účtu SK55 8360 5207 0042 0592 2285.

--------------------------------------------

 O nás: 

Reka Fodor 

Silné  hudobné zázemie nachádza Reka v hlbšom porozumení jej vlastných koreňov  v Transylvánii, vo folklóre a tradičnej hudbe. Túžba rozširovať svoje  poznanie o hudbe a rytme ju priviedli do Madridu, kde spoluvytvorila  projekt Flamenco’s true temperament and techniques, spojenie tanca,  bubnovania a spevu. Počas svojho skúmania pracovala s mnohými nástrojmi  od djarbuky, cez bongo, kachon, udu „gardony” a ďalšími. Spolupracovala a  neustále tvorí s rôznymi hudobníkmi.   Cez hudobnú a tanečnú  improvizáciu na svojich vystúpeniach, v napojení na čaro prítomného  okamihu, prenáša radostnú a živú energiu k ľuďom.

Hudobné ochutnávky: Reka a Estas Tonne: https://www.youtube.com/watch?v=yovvltbmvXg

Reka a Utverse: https://www.youtube.com/watch?v=uhaCp480umw

hudobný projekt Patak, Transylvánia: https://www.youtube.com/watch?v=FuAsCvDdbpA

Andrea Košiarová 

Vo  svojom prístupe a pri kontakte potenciálu každého jednotlivca sa  opieram o poznatky zo štúdia psychológie, na škole som sa venovala  vplyvu dychových techník na psychiku človeka. Aktuálne ich prepájam s  prácou s transpersonálnym presahom, pozorovaním a skúsenosťami so  zmenenými stavmi vedomia a prácou s dychom. Inšpiráciu a hlbšie skúmanie  priestoru psyché z rôznych perspektív mi prináša i cesta jogy a  meditácie. Počas života v Ázii som študovala a zažila odkaz jogy v  biharskej a kašmírskej škole. K voľnosti a radosti z pohybu ma naviedli  roky tancovania hip-hopu. Som fanúšikom a tanečníčkou 5 rytmov, vnímam  silu v napojení sa na rôzne úrovne seba, ich spoznávanie a vyjadrenie  cez spontánny pohyb. Baví ma skúmanie prepojenia psychiky a tela v  pohybovo-tanečnej interakcii. Momentálne som vo výcviku transpersonálnej  psychológie a holotropných stavov vedomia Grof transpersonal training.  Neoddeliteľnosť psychiky a tela ma vedú k prepájaniu rôznych smerov.  Presah a spojenie vedeckého a mystického prístupu nachádzam v jogovej  terapii, cez holotropnú prax a v umení dychu. Spája ich múdrosť ukotvená  v každom z nás a jej hlboko liečivý a evolučný potenciál.

Tešíme sa na spoločné plynutie v rytme Réka a Andrea

ENGLISH VERSION 

***********************

At  the retreat we will open up to music trought the play on a cajon, work  with a voice, movement and breath practices. We contact the rythm of the  nature inside of our bodies through connection to the Earth and we open  the power and the sacred knowledge within. It is going to be a  colorful experiential time for you who like to get to know yourself  better and look for the answers from within. We allow oureselves to be  together and at the same time truly connected to our own rhythm.

How do we connect with rhythm? 

-rhythm techniques and play with the instrument (kajon) or without 

- body percussion -voice practices, creating the sounds from within 

-movement meditation 

– holotropic dance -breathwork practices 

-jammin around fire:)

The  retreat is open for everyone who feels the call to reconnect or to  enjoy the connection in the safe group setting. So called beginner or  experienced one, doesn´t matter. You are fully welcome to join. Openess  and curiosity are always welcome to support our reseach. Your  instrument is also welcome to create the colorful symphony of sounds. At  the retreat there are going to be 12 cajons, 2 shamnaic drums and  didgeridoo available to use. 

------------------------------------------ 

Why do connect with our rythm? 

*Music  is the nourishment for the soul. Vibration comming through our bodies  can touch the places in our bodily system, which are normally difficult  or impossible to access. Our goal is to be inside of the process of  creation of the music, to be the part of it with our self-expression,  forming our own specific sound.

*Drumming  is a way of building a community. We all together tune into the same  wave of the sound, thoughts are getting more silent and what left is  just a pure presence. In this presente awarenes we offer different kind  of presence also to each other and in this state we learn to communicate  and cooperate throught the sound. Our concentracion improoves and we  learn to face the challenges. This is very empowering aspect of  drumming. We loose the tension in the process and our self-confidence is  rebuild gradually.

*Dance  is the opportunity to connect with our human story we live. We can move  out all that needs to be relived, expressed or finished. The principle  of the conscious dance is to connect to the autenthic impulse coming  inside out and its transformation to body movement. The spirit can  communicate throught embodied movement, and so we can recieve all the  gifts and open to full potencionality stored in our cells. This is the  huge support on the jurney of life.

*Breath  is well known tool to enlighten our path for centuries. It enables us  to feel the reality as it is and give us a support and clarity in  day-to-day life challenges. We create the anchor of being here in the  present time and space and here we can learn to clearly recognise what  action needs to be done to be aligned with our authentic-selves. Breath  connects us to the source and allow the energy to flow freely. 

------------------------------------------- 

Place:

 Polianka 34, Sen Zeme centre https://www.facebook.com/senzeme 

Beautiful  cottage house surrounded by meadowes and fields support the atmosphere  of the work. We share the space of the attic for sleeping, there is  possibility to sleep also in the space of the centre or outside in the  tent. Place is about 70 mins from Bratislava. We can help you with the  transport. If you need info please contact us on the same mail mentioned  above.

Date and time: 4. - 6.8.2023 

Arrival – Friday from 4PM, we start the circle at 5PM Finish – Sunday around 1PM

Price: Workshop: 

full price - 220 eur

*discount 30% for the eastern Europe countries (Slovakia, Poland, Romania, Hungary...) - 154 eur

Accomodation and food (2 days and 2 nights): 80 eur

Workshop is going to be translatred from english to slovak if necessary.

Please book your spot at email and send the deposit of 80 eur to IBAN: SK55 8360 5207 0042 0592 2285.

Registration with your full name sent to: kosiarova.andrea@gmail.com 

-------------------------------------------- 

About us: 

Reka Fodor

Her  strong foundation in music was to get a deeper understanding of her  people’s roots in Transylvanian folklore and traditional music. To  further her musical knowledge and impulse she moved to Madrid where with  some of her colleagues found the Flamenco’s true temperament and  techniques, in dance percussion and singing. Through her musical  explorations she was able to perfect her skills with numerous percussion  instruments such as the djarbuka, bongos, cajon, udu „gardony”… etc.  Currently she seeks to work with musicians whom she can transmit these  kinds of priceless flows of positive energies that happens usually on  stage with instance and freedom of improvisation keeping the magic of  the moment. A very colorful aspect of her performances consists of the  fact that she combines percussion and singing with elements of dance. She is leading the circles, workshops and retreats for people to naturally find the way to the music and rythm. 

Tasting of some of the Rekas music art: Reka and Estas Tonne: https://www.youtube.com/watch?v=yovvltbmvXg 

Reka and Utverse: https://www.youtube.com/watch?v=uhaCp480umw 

Music project Patak, Transylvany: https://www.youtube.com/watch?v=FuAsCvDdbpA

Andrea Košiarová 

Through  the curiosity and further exploration of the breath I started to  interconnect psychological and somatic approach. I was formed through  the dance experiences (local and internation contests), yoga practices  (RYT® 580 in Yoga Alliance) and the psychological studies (finished a  master degree in psychology in 2015). There is the influence of numerous  Vipassana meditation retreats, yoga nidra practice, the study of  tibetian buddhism and kashmir tantra, while living in Asia, to my actual  approach. The connection of the love to dance, movement and  meditation came later through The 5 rhythms dance and the Holotropic  breathwork. Besides the studies of transpersonal psychology in Grof  Transpersonal Training(finished in 2023) my focus is on the bodywork and  cranio-sacral techniques.

We are looking forward to flow in the rythm with you

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page