top of page

so 06. 4.

|

Bratislava

Holotropné dýchanie a vzťahová meditačná prax/Bratislava

Holotropná prax a umiestnenie pozornosti vo vzťahu - k sebe, k telu, k okoliu

registrácia na kosiarova.andrea@gmail.com
Pozrieť ďalšie udalosti
Holotropné dýchanie a vzťahová meditačná prax/Bratislava
Holotropné dýchanie a vzťahová meditačná prax/Bratislava

Čas a miesto

06. 4. 2024, 10:00 – 07. 4. 2024, 16:00

Bratislava, Drieňová 81/40, 821 02 Bratislava, Slovensko

O podujatí

for english please scroll down

**********************************

Pozývame ťa na workshop holotropného dýchania v prepojení s prácpu s pozornosťou a vzťahovou meditačnou praxou. Tieto nástroje nám pomáhajú sa zo sebou spojiť pred "dýchaním" a následne nás učia umeniu integrácie, do života - vzťahov.

Holotropný  prístup ako ho poznáme dnes vznikol na základe skúmaní a pozorovania  liečivého a transformačného potenciálu neobvyklých stavov vedomia v  rôznych kontextoch - v rituáloch domorodých kultúr, v praxi východných mystikov, či pri terapeutických sedeniach so substanciami. Táto metóda  prišla na svet v období, keď psychiater Stanislav Grof so ženou Christinou hľadali spôsob ako sprostredkovať tento potenciál v aktuálnom  spoločenskom nastavení.

Holotropná práca je spojením dychu, evokatívnej hudby a cielenej práce s telom v podpornom a bezpečnom settingu. Bádaním na poli psyché pri holotropnom dýchaní expandujeme vedomie, spájame sa s vnútornou múdrosťou a rozširujeme tak mapu  vnútorných svetov o ďalšie úrovne poznania. Ponúkajú sa nám nové pohľady na vnímanie reality a vhľady do situácii z bežného života. Je to hlboko  ozdravný proces pre jednotlivca, rodinný i spoločenský systém.

Koho môže práca v špecializovanom settingu zaujímať?

-ľudí hľadajúcich podporu pri zvládaní záťažových situácií, psycho-spirituálnych výzvach, vzťahových výzvach, náročnejších zmenách v živote

-ľudí zaujímajúcich sa o hlbšie skúmanie podvedomých obsahov a vzorcov správania ovplyvňujúcich naše prežívanie a správanie

-pohybovo a somaticky orientovaných terapeutov, psychoterapeutov a sprievodcov, ktorý hľadajú vlastné prežitkové a telesné vhľady do praxe

-zvedavých a nadšených ľudí do skúmania a sebareflektívnej sebarozvojovej práce

-tých, čo chcú obohatiť svoje prežívanie reality a kontaktovať sa so svojimi emóciami, prehĺbiť intimitu vo vzťahu k okoliu, rodine a prírode

Workshop začneme v sobotu ráno úvodom do holotropnej praxe a práce s umiestnením pozornosti. Cez pohybovo-meditačné cvičenia sa napojíme na vnútornú múdrosť -podporíme kontakt s telom a dychom, vo vzájomnom kontakte podporíme priestor bezpečia.

Prvé dýchanie bude v sobotu poobede, obedová pauza a večer sa stretneme v kruhu. V nedeľu ráno pokračujeme druhým "dýchaním", vymeníme si pozície - jeden krát budeš v roli dýchajúceho a jedenkrát v roli prísediaceho – sittera. 

Po obede si pri zdieľaní povieme  viac o možnostiach ako začleniť holotropnú - vzťahovú- prax do každodenného života a  ako sa o seba následujúce dni postarať, uzatvoríme spoločný čas integračným cvičením.

Spanie počas workshopu je v každého vlastnej réžii, takisto aj strava. 

Čaj, káva a občerstvenie bude po celý čas k dispozícii. 

Doneste si pohodlné oblečenie, šatku alebo  masku na oči a uzatvárateľnú fľašu na vodu.

Vyhraďte si čas od začiatku workshopu v sobtou až po koniec v nedeľu poobede pre seba, neplánujete si stretnutia, či iné aktivity.

Približný program:

Sobota

10 úvod, spoločná meditačná prax

14 prvé dýchanie

19 stretnutie v kruhu

21 približný záver dňa

Nedeľa

9 druhé dýchanie

14 zdieľanie a integrácia

16 predpokladaný koniec

Cena: 150 eur

Miesto: Priestor Špirála, Drieňová 40, Bratislava, Slovakia

priestorspirala.sk

Registrácia:

kosiarova.andrea@gmail.com

0904891305

Facilitácia: tím GTT (Grof Transpersonal Training)

*******************************

The Holotropic Breathwork™ as we know it today was being formed by the observations and the research of the healing and transformative potential of altered states of consciousness in the various contexts – in the rituals of the aboriginal cultures, in the practice of the eastern mystics, or in the therapeutic setting with the substances. The HB practice became alive in the times when Stanislav and Christina Grof were searching for the means how to mediate this potential in the current cultural setting. Holotropic Breathwork is the connection of the use of breath, evocative music and the bodywork in the supportive and safe setting. Through the observation of the inner processes in the holotropic breathwork we can expand the consciousness, connect with the inner wisdom, the power within, and expand the map of the inner worlds with the new qualities of cognition. We are offered to see new perspective to the reality and insights into the situations of the daily life. It is the healing process for the individual as well as for the community and the whole social system from within.

Enriching the holotropic approach with the somatic meditative approachis offering the different possibilities to open to and work with the process "on the mattrace" and at the same time can offer the ways of integration through the body after the workshop of HB.

We not only learn the art of self-discovery (the reality of life/death experiences) and expand our possibilieties, but also learn how to cultivate the energies afterwards.

Holotropic Breathwork™ can be the approach suitable for the person who:

*looks for the way to heal through her/his own experience

*experiences psycho-spiritual challenges and looks for the better understanding and insights into it

*wants to release unfinished or unresolved traumas from the past

*wants to understand emocional roots of his/her physical or mental problems

*wants to expand the consciousness and keep getting to know the spiritual path

*is curious who he/she really is

PROGRAM:

Saturday:  the introduction into Transpersonal Psychology and Holotropic Breathwork, preparatory meditation practice, firts session

-we take part in two HB sessions (once as breather, once as a sitter) 

Sunday: Second session, sharing and learning circle, continuation of the integration and selfcare time. We finish the workshop around 16.

Price for the workshop: 150 eur

Accommodation and food: in your own managment

Location: Priestor Špirála, Drieňová 40, Bratislava, Slovakia

priestorspirala.skWe can help you with the transport. 

If you need info please contact us.

Registration: kosiarova.andrea@gmail.com and fee of 50 eur on IBAN SK55 8360 5207 0042 0592 2285

(Cancellation fee of 50 eur is irreversible amout two weeks before the workshop)

Facilitators of Holotropic Breathwork: team GTT

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page