top of page

št 07. 3.

|

Polianka

Holotropné dýchanie a somatická prax

Sebapoznanie a kultivácia poznania v jednom balíčku

registrácia na kosiarova.andrea@gmail.com
Pozrieť ďalšie udalosti
Holotropné dýchanie a somatická prax
Holotropné dýchanie a somatická prax

Čas a miesto

07. 3. 2024, 17:00 – 10. 3. 2024, 13:00

Polianka, 907 01 Polianka, Slovensko

O podujatí

for english please scroll down

**********************************

Holotropné  dýchanie ako ho poznáme dnes vzniklo na základe skúmaní a pozorovania  liečivého a transformačného potenciálu   neobvyklých stavov vedomia v  rôznych kontextoch - v rituáloch domorodých kultúr, v praxi východných  mystikov, či pri terapeutických sedeniach so substanciami. Táto prax  prišla na svet v období, keď psychiater Stanislav Grof so ženou  Christinou hľadali spôsob ako sprostredkovať tento potenciál v   aktuálnom spoločenskom nastavení.  Holotropná prax je spojením dychu,   evokatívnej hudby a cielenej práce  s  telom v podpornom a bezpečnom  settingu. Bádaním na poli psyché pri holotropnom dýchaní expandujeme  vedomie, spájame sa s vnútornou múdrosťou a rozširujeme tak mapu  vnútorných svetov o ďalšie úrovne poznania. Ponúkajú sa nám nové pohľady  na vnímanie reality a vhľady do situácii z bežného života. Je to hlboko ozdravný proces pre jednotlivca, rodinný i spoločenský systém.

Obohatenie práce s dychom v holotropnom settingu o somatický prístup nám ponúka nové možnosti práce s procesom „na matraci“ a zároveň nám ponúka spôsoby ako priniesť vhľady z praxe do života – cez telo.

Učíme sa umeniu nielen poznať seba (padnúť do reality života/smrti) a rozširovať rozsah svojich možností tu na Zemi, ale svoje rozpoznané kvality následne aj kultivovať, -budovať  a tvoriť- majstrovstvo umenia života.

Koho môže práca v špecializovanom settingu zaujímať?

-ľudí  hľadajúcich podporu pri zvládaní záťažových situácií,  psycho-spirituálnych výzvach, vzťahových výzvach, náročnejších zmenách v  živote

-ľudí zaujímajúcich sa o hlbšie skúmanie podvedomých obsahov a vzorcov správania ovplyvňujúcich naše prežívanie a správanie

-pohybovo  a somaticky orientovaných terapeutov, psychoterapeutov a sprievodcov,  ktorý hľadajú vlastné prežitkové a telesné vhľady do praxe

-zvedavých a nadšených ľudí do skúmania a sebareflektívnej sebarozvojovej práce

-tých,  čo chcú obohatiť svoje prežívanie reality a kontaktovať sa so svojimi  emóciami, prehĺbiť intimitu vo vzťahu k okoliu, rodine a prírode

PROGRAM:

Štvrtok:  Začneme o 17:00 otvorením kruhu a úvodom do holotropnej praxe a transpersonálnej psychológie, meditácia 

Piatok/Sobota:  Počas týchto dvoch plných dní si prejdeme prípravou na holotropné dýchanie pomocou somatickej praxe (vychádzajúc z praxe Continuum movement, BMC, kraniosakrálnych praktík, jogovej terapie a i.), absolvujeme dve holotropné sedenia a po nich plynulo nadviažeme na proces cez integračné cvičenia s telom a dotykom. 

Spojenie sa so sebou v holotorpnom settingu podporíme cez meditáciu, Movie Yogu –  práca so Systémom  umiestnenia pozornosti, pozeranie tématických filmov, maľovanie  mandál, Soulcollage™. 

Nedeľa:  Záverečný kruh, zdieľanie a pokračovanie v integračných  cvičeniach a ďalšie odporúčania k sebastarostlivosti.

Cena za workshop: 210 eur

Možnosť platby na časti alebo inou formou výmeny po dohode vopred

Ubytovanie a strava: 120 eur (spanie v podkroví centra 3 noci, plus plná penzia 3 dni-domáca vege kuchyňa)

Miesto: Centrum SEN ZEME, Polianka (pri Myjave)

https://www.facebook.com/senzeme

Registrácia: mailom na kosiarova.andrea@gmail.com a zaplatením poplatku 50 eur na č.ú. SK55 8360 5207 0042 0592 2285

(Storno poplatok 50 eur je nenávratná čiastka po odhlásení dva týždne pred začiatkom workshopu a menej)

O facilitátoroch:

Martin Ďuriš Martin   je pohybovo-somatický  terapeut a lektor, ktorý sa  špecializuje na   integrálnu holotropnú prax a  vedomú pohybovo-somatickú  prácu, ako   nástroj pre hlbšie  seba-spoznávanie a rozvoj. Úprimne ho  zaujíma téma   zdravia ako taká, v  jeho mnohých podobách. Vo Veľkej  Británii  študoval  Health &  Physical Activity Foundation Degree.  Tento smer  je zameraný  na “health  promotion”. Základnou témou je  rozvoj jedinca  a komunity cez  fyzickú  aktivitu a umenie. Táto téma  ostáva aj  naďalej jeho hlavným  zámerom a  predmetom ďalšieho štúdia.  Základ jeho  práce tvorí  integrálna jogová  terapia, ktorú vyštudoval  pod vedením  Dr.Ganesha  Mohana a Dr. Güntera  Niessena, ktorí efektívne  prepájajú  múdrosť odkazu  jogy a užitočné  poznatky modernej medicíny.  Jeho život  a spôsob práce  veľmi ovplyvňujú  prístupy k telu a vedomiu  človeka,  ktoré pochádzajú z  rôznych tradícií  múdrosti, bojových umení a   šamanizmu. Tieto princípy  môžeme nájsť aj v  modernej medicíne,   osteopatii, či súčasných  pohybovo-somatických  terapeutických smeroch.   Zjednocujúci princíp, ktorý  spája to prastaré, s  tým súčasným, je   pohyb vody, dotyk, frekvencia a  rešpekt voči sile  Vnútorného   Liečiteľa, ktorú ma k dispozícii každý z  nás. A práve tieto  princípy,   tvoria základ Martinovej práce. Martin  je facilitátorom  holotropného   dýchania a integrálnej holotropnej  terapie. Grof  Transpersonal   Training je zameraný na transpersonálnu  psychológiu,  zmenené stavy   vedomia, hlbšiu prácu s telom a vedomím.  Veľkou  inšpiráciou je pre   neho aj naďalej proces orientovaná práca a   nasledovanie živosti Poľa.   Martin pristupuje ku klientom celostným   prístupom, kde logicky a   citlivo spája poznatky a princípy z rôznych   smerov východu a západu,   ktoré podporujú zdravie človeka a komunity. https://martinduris.sk/

Andrea Košiarová Zvedavosť   a skúmanie práce s dychom ma smerovali k prepájaniu psychologického a  somatického prístupu. Formujú ma tanečné  skúsenosti, jogová prax i odborné štúdium psychológie. Vplyv na ďalšie smerovanie mali zásedy Vipassana meditácie, yoga nidra prax, štúdium tibetského  budhizmu a kašmírska  tantra počas života v Ázii za uplynulé roky.  Prepojenie radosti z  pohybu a záujmu o meditáciu prišlo cez Tanec 5 rytmov a následne pri holotropnom dýchaní. Popri štúdiu transpersonálnej psychológie v medzinárodnom tréningu Grof Transpersonal Training®  (s  ukončením 2023) sa zaujímam o prácu s  dotykom cez bodywork a kranio-sakrálne techniky. 

Viac o mne a o udalosti na www.umeniedychu.sk

ENGLISH

*******************************

The   Holotropic Breathwork™ as we know it today was being formed by   the   observations and the research of the healing and transformative     potential of altered states of consciousness in the various contexts –     in the rituals of the aboriginal cultures, in the practice of the     eastern mystics, or in the therapeutic setting with the substances.  The    HB practice became alive in the times when Stanislav and Christina    Grof  were searching for the means how to mediate this potential in  the    current cultural setting. Holotropic Breathwork is the connection  of    the use of breath, evocative music and the bodywork in the   supportive   and safe setting. Through the observation of the inner   processes in the   holotropic breathwork we can expand the   consciousness, connect with  the  inner wisdom, the power within, and   expand the map of the inner  worlds  with the new qualities of   cognition. We are offered to see new   perspective to the reality and   insights into the situations of the  daily  life. It is the healing   process for the individual as well as for  the  community and the whole   social system from within.

Enriching the holotropic approach with the somatic work is offering the different possibilities to open to and work with the process "on the mattrace" and at the same time can offer the ways of integration through the body after the workshop of HB.

We not only learn the art of self-discovery (the reality of life/death experiences) and expand our possibilieties, but also learn how to cultivate the energies afterwards. 

Holotropic Breathwork™ can be the approach suitable for the person  who:

*looks for the way to heal through her/his own experience

*experiences psycho-spiritual challenges and looks for the better  understanding and insights into it

*wants to release unfinished or  unresolved traumas from the past

*wants to understand emocional roots of  his/her physical or mental problems

*wants to expand the consciousness  and keep getting to know the spiritual path

*is curious who he/she really is

PROGRAM:

Thurstday:  We  start at 5pm with the sharing circle and at the evening we continue with the introduction into Transpersonal Psychology  and Holotropic Breathwork. 

Friday/Saturday:  During these two days we offer the preparatory somatic practices (coming out from the Continuum movement, BMC, cranio-sacral practices, Yoga therapy), we take part in two HB sessions (once as breather, once as a sitter) and gradually pwe estabilish the process through the integrative excercisec with the body and gentle touch.

Sunday: Sharing and  learning circle, continuation of the integration and selfcare time.

Price for the workshop: 210 eur

Accommodation and food: 120 eur (sleeping in the shared attick of the centre, homemade vegetarian food)

Location:  Centre SEN ZEME, Polianka 90701, Slovakia 

Beautiful cottage house  surrounded by meadowes and fields support the atmosphere of the work. We share the space of the attic for sleeping, there is possibility  to sleep also in the space of the centre. The location of Sen Zeme is  about 70 mins from Bratislava. We can help you with the transport.  If you need info please contact us.

Registration: kosiarova.andrea@gmail.com and fee of 50 eur on IBAN SK55 8360 5207 0042 0592 2285

(Cancellation fee of 50 eur is irreversible amout two weeks before the workshop)

Facilitators of Holotropic Breathwork:

Martin Ďuriš is  a somatic and movement therapist and guide. He graduated in 2010 with a  Health & Physical Activity Foundation Degree (FdA) from the Bolton  University in the UK. This program utilizes the health promoting  principles of sport, fitness, physical activity, nutrition and  psychology - to prevent and alleviate a number of conditions. Martin  finished the Svastha Yoga Therapy Programme in 2014 with Dr. Ganesh  Mohan and Dr. Günter Niessen. The highlight of Svastha yoga´s approach  is clarity and holistic approach. Combining traditional yoga with a wide  spectrum of modern medicine and ayurveda. He is a student of Grof´s  Transpersonal Training which combines the Holotropic Breathwork,  Transpersonal psychology and integrative methods leading to the  empowering of individuals and communities. Martin focuses on the  combination of yoga therapy, movement/dance therapy and the health  promotion. His main aim is to promote and explore new ways of looking at  the human body and all which human being contain.

Andrea Košiarová 

A former hip-hop dancer and yoga practioner with the University degree in the Psychology. The study of the breath from both -the eastern and western perspective- brought Andrea to the curiosity into the holotropic paradigm. Besides the transpersonal psychology studies and the practice of HB she is interested in the different somatic approaches such as BMC, Continuum Movemnet and cranio-sacral techniques. 

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page