top of page

so 14. 9.

|

Bratislava

Holotropné dýchanie a meditácia/Bratislava (The Holotropic breathwork and meditation/Bratislava)

mestská verzia workshopu s vlastným spaním

Vstupenky nie sú v predaji
Pozrieť ďalšie udalosti
Holotropné dýchanie a meditácia/Bratislava (The Holotropic breathwork and meditation/Bratislava)
Holotropné dýchanie a meditácia/Bratislava (The Holotropic breathwork and meditation/Bratislava)

Čas a miesto

14. 9. 2024, 10:00 – 15. 9. 2024, 17:00

Bratislava, Jantárová 48/E, 851 10 Bratislava-Jarovce, Slovensko

O podujatí

Pozývame  ťa na workshop holotropného dýchania v prepojení s prácou s pozornosťou  a vzťahovou meditačnou praxou. Tieto nástroje nám pomáhajú sa so sebou  spojiť pred "dýchaním" a následne nás učia umeniu integrácie, do života -  vzťahov.

Holotropný   prístup ako ho poznáme dnes vznikol na základe skúmaní a pozorovania   liečivého a transformačného potenciálu neobvyklých stavov vedomia v   rôznych kontextoch - v rituáloch domorodých kultúr, v praxi východných  mystikov, či pri terapeutických sedeniach so substanciami. Táto metóda   prišla na svet v období, keď psychiater Stanislav Grof so ženou  Christinou hľadali spôsob ako sprostredkovať tento potenciál v aktuálnom   spoločenskom nastavení.

Holotropná práca je  spojením dychu, evokatívnej hudby a cielenej práce s telom v podpornom a  bezpečnom settingu. Bádaním na poli psyché pri holotropnom dýchaní  expandujeme vedomie, spájame sa s vnútornou múdrosťou a rozširujeme tak  mapu  vnútorných svetov o ďalšie úrovne poznania. Ponúkajú sa nám nové  pohľady na vnímanie reality a vhľady do situácii z bežného života. Je to  hlboko  ozdravný proces pre jednotlivca, rodinný i spoločenský systém.

Koho môže práca v špecializovanom settingu zaujímať? -ľudí  hľadajúcich podporu pri zvládaní záťažových situácií,  psycho-spirituálnych výzvach, vzťahových výzvach, náročnejších zmenách v  živote -ľudí zaujímajúcich sa o hlbšie skúmanie podvedomých obsahov a vzorcov správania ovplyvňujúcich naše prežívanie a správanie -pohybovo  a somaticky orientovaných terapeutov, psychoterapeutov a sprievodcov,  ktorý hľadajú vlastné prežitkové a telesné vhľady do praxe -zvedavých a nadšených ľudí do skúmania a sebareflektívnej sebarozvojovej práce -tých,  čo chcú obohatiť svoje prežívanie reality a kontaktovať sa so svojimi  emóciami, prehĺbiť intimitu vo vzťahu k okoliu, rodine a prírode

Workshop  začneme v sobotu ráno úvodom do holotropnej praxe a práce s umiestnením  pozornosti. Cez pohybovo-meditačné cvičenia sa napojíme na vnútornú  múdrosť -podporíme kontakt s telom a dychom, vo vzájomnom kontakte  podporíme priestor bezpečia. Prvé dýchanie bude v  sobotu poobede, obedová pauza a večer sa stretneme v kruhu. V nedeľu  ráno pokračujeme druhým "dýchaním", vymeníme si pozície - jeden krát  budeš v roli dýchajúceho a jedenkrát v roli prísediaceho – sittera. Po  obede si pri zdieľaní povieme  viac o možnostiach ako začleniť  holotropnú - vzťahovú- prax do každodenného života a  ako sa o seba  nasledujúce dni postarať, uzatvoríme spoločný čas integračným cvičením.

Spanie počas workshopu je v každého vlastnej réžii, takisto aj strava. Čaj, káva a občerstvenie bude po celý čas k dispozícii. Doneste si pohodlné oblečenie, šatku alebo  masku na oči a uzatvárateľnú fľašu na vodu. Vyhraďte  si čas od začiatku workshopu v sobotu až po koniec v nedeľu poobede pre  seba, neplánujte si stretnutia, či iné aktivity.

Približný program: Sobota 10 úvod, spoločná meditačná prax 14 prvé dýchanie 19 stretnutie v kruhu 21 približný záver dňa Nedeľa 9 druhé dýchanie 14 zdieľanie a integrácia 17 predpokladaný koniec

Cena: 180 eur

Miesto: SPIRIT ATELIER Komunitné centrum v Bratislave Jantárová 48/E, 851 10 Jarovce

Registrácia: kosiarova.andrea@gmail.com 0904891305

Facilitácia: Andrea Košiarová a tím GTT (Grof Transpersonal Training)

Andrea Košiarová V  práci, ktorej sa Andrea venuje, prepája psychologický a somatický  prístup. Formovali ju tanečné skúsenosti, jogová prax, odborné štúdium  psychológie. Vplyv na ďalšie smerovanie mali zásedy Vipassana meditácie,  yoga nidra prax, štúdium tibetského budhizmu a kašmírska tantra počas  jej života v Ázii. Popri štúdiu transpersonálnej psychológie v  medzinárodnom tréningu Grof Transpersonal Training® sa Andrea venuje  organizácii a facilitovcaniu workshopov holotropného dýchania. V  sprevádzaní v procese cez telo sa učila cez bodywork, kraniosakrálne  techniky a dovzdeláva sa naďalej cez ďalšie somaticky orientované  prístupy (Continuum movement, Body-mind centering).

Viac podrobností na www.umeniedychu.sk

******************************* The  Holotropic Breathwork™ as we know it today was being formed by the  observations and the research of the healing and transformative  potential of altered states of consciousness in the various contexts –  in the rituals of the aboriginal cultures, in the practice of the  eastern mystics, or in the therapeutic setting with the substances. The  HB practice became alive in the times when Stanislav and Christina Grof  were searching for the means to mediate this potential in the  current cultural setting. Holotropic Breathwork is the connection of the  use of breath, evocative music and the bodywork in a supportive and  safe setting. Through the observation of the inner processes in the  holotropic breathwork we can expand the consciousness, connect with the  inner wisdom, the power within, and expand the map of the inner worlds  with the new qualities of cognition. We are offered a new  perspective to reality and insights into the situations of daily  life. It is the healing process for the individual as well as for the  community and the whole social system from within.

Enriching  the holotropic approach with the somatic meditative approach is offering  the different possibilities to open to and work with the process "on  the mattress" and at the same time can offer the ways of integration  through the body after the workshop of HB. We not  only learn the art of self-discovery (the reality of life/death  experiences) and expand our possibilities, but also learn how to  cultivate the energies afterwards

.

Holotropic Breathwork™ can be the approach suitable for the person who: *looks for the way to heal through her/his own experience *experiences psycho-spiritual challenges and looks for the better understanding and insights into it *wants to release unfinished or unresolved traumas from the past *wants to understand emocional roots of his/her physical or mental problems *wants to expand the consciousness and keep getting to know the spiritual path *is curious who he/she really is

PROGRAM: Saturday:   the introduction into Transpersonal Psychology and Holotropic  Breathwork, preparatory meditation practice, first session -we take part in two HB sessions (once as breather, once as a sitter) Sunday:  Second session, sharing and learning circle, continuation of the  integration and selfcare time. We finish the workshop around 17.

Price for the workshop: 180 eur

*Accommodation and food is in your own management (contact us for any help)

Location: SPIRIT ATELIER Komunitné centrum v Bratislave Jantárová 48/E, 851 10 Jarovce

We can help you with the transport. If you need info please contact us.

Registration: kosiarova.andrea@gmail.com and fee of 50 eur on IBAN SK55 8360 5207 0042 0592 2285 (Cancellation fee of 50 eur is irreversible amount two weeks before the workshop)

Facilitators of Holotropic Breathwork: Andrea Košiarová and the GTT team

Andrea Košiarová A  former hip-hop dancer and yoga practitioner with a University degree in  Psychology. The study of the breath from both -the eastern and  western perspective- brought Andrea to the curiosity into the holotropic  paradigm. Besides the transpersonal psychology studies and the practice  of HB she is interested in the different somatic approaches such as  Body Mind Centering, Continuum Movement and cranio-sacral techniques.

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page