top of page

št 27. 4.

|

Polianka

Holotropic breathwork and music camp/Holotropná práca s dychom a s hudbou

Tickets are not on sale
See other events
Holotropic breathwork and music camp/Holotropná práca s dychom a s hudbou
Holotropic breathwork and music camp/Holotropná práca s dychom a s hudbou

Čas a miesto

27. 4. 2023, 17:00 – 30. 4. 2023, 14:00

Polianka, 907 01 Polianka, Slovakia

O podujatí

Slovenská verzia nižšie **************************** Holotropic  breathwork and music camp is an invitation to connect to the essence of  yourself. Uncovering the range of possibilities and power within.  Letting your potencial to resolve step by step. Without the judgement of  the path leading to it. With knowledge that every part of yourself is  welcome and allowed to become fully present as it is. Becoming the whole  being with all the qualities, emotions, allowing the full spectrum of  experiences of this life.

As  we open through the breath, as one of the tools to dive deeper in  self-exploration jurney in the holotropic breathwork, so we use also  other means to connect to unconscious realms. One important one is  Music. Aboriginal cultures use the rhythms and sounds to reconnect to  the spirit and the wisdom of the ancestoral lineage. Understanding and  meaning in life as well as profound healing comes from this place of  connection. During this retreat we offer you the experiential journey  through holotropic breathwork and sound-voice practices to find and  retune to the authentic and real self-expression. As we can enter  altered states of consciousness with the music, we can come back and  integrate with the help of it. We learn how to use the sound and voice  to travel, as well as to ground ourselves after inner work.

The  retreat is open for everyone who feels the call to reconnect or to  enjoy the connection in the safe group setting. So called beginner or  experienced one, doesn´t matter. You are fully welcome to join. Openess  and curiosity are always welcome to support our reseach.

************************

The  holotropic breathwork as we know it today is being formed by the  observations and the research of the healing and transformative  potential of altered states of consciousness in the various contexts –  in the rituals of the aboriginal cultures, in the practice of the  eastern mystics, or in the therapeutic setting with the substances. This  method came to the life in the times when Stanislav and Christina Grof  were searching for the means how to mediate this potential in the  current cultural setting.

Holotropic breathwork is the connection of  the use of breath, evocative music and the specialized bodywork in the  supportive and safe setting. Through the observation of the inner  processes in the holotropic breathwork we can expand the consciousness,  connect with the inner wisdom, the power within, and expand the map of  the inner worlds with the new qualities of cognition. We are offered to  see new perspective to the reality and insights into the situations of  the daily life. It is the healing process for the individual as well as  for the community and the whole social system from within.

Holotropic breathwork can be the approach suitable for the person who: *looks for the way to heal through her/his own experience *experiences psycho-spiritual challenges and looks for the better understanding and insights into it *wants to release unfinished or unresolved traumas from the past *wants to understand emocional roots of his/her physical or mental problems *wants to expand the consciousness and keep getting to know the spiritual path *is curious who he/she really is

************************

Guidance: Réka Fodor Her  strong foundation in music was to get a deeper understanding of her  people’s roots in Transylvanian folklore and traditional music. To  further her musical knowledge and impulse she moved to Madrid where with  some of her colleagues found the Flamenco’s true temperament and  techniques, in dance percussion and singing. Through her musical  explorations she was able to master her skills with numerous percussion  instruments such as the djarbuka, bongos, cajon, udu „gardony”… etc.  Currently she seeks to work with musicians whom she can transmit these  kinds of priceless flows of positive energies that happens usually on  stage with instance and freedom of improvisation keeping the magic of  the moment. A very colorful aspect of her performances consists of the  fact that she combines percussion and singing with elements of dance. She is leading the circles, workshops and retreats for people to naturally find the way to the music and rhythm.

Tasting of some of the Rekas music art: Reka and Estas Tonne: https://www.youtube.com/watch?v=yovvltbmvXg Reka and Utverse: https://www.youtube.com/watch?v=uhaCp480umw Music project Patak, Transylvany: https://www.youtube.com/watch?v=FuAsCvDdbpA

Facilitator of holotropic breathwork by GTT: Andrea Košiarová Through  the curiosity and further exploration I recognised the huge impact of  the work with the breath, I started to connect psychological and somatic  approach. I was formed through the dance experiences, yoga practices  and the psychological studies. The need to understand who we really are  led me the countries of the eastern Asia. Being there I was practicing  the meditation, body and mind centered practices, karma yoga and  connecting to the spirit of the culture. I feel the influence of  numerous Vipassana meditation retreats and the study of tibetian  buddhism to my actual approach. The connection of the love to dance,  movement and meditation came later through The 5 rhythms dance, The  holotropic breathwork practice and the study of transpersonal  psychology. This brought me naturally to research in the field of shadow  work and work with touch and boundaries in training of shamanic  kranio-sacral therapy. I create the safe space for you to the jurney  towards the wholeness.

************************

Location: Polianka 34, Sen Zeme centre https://www.facebook.com/senzeme Beautiful  cottage house surrounded by meadowes and fields support the atmosphere  of the work. We share the space of the attic for sleeping, there is  possibility to sleep also in the space of the centre. The location of  Sen Zeme is about 70 mins from Bratislava. We can help you with the  transport. If you need info please contact us.

Date and time: 27. - 30.4.2023 Arrival – Thurstday from 4PM, we start the circle at 5PM Finish – Sunday around 3PM

Price: Accomodation and food (3 days and 3 nights) – 120EUR Workshop - 230EUR

Workshop is going to be translatred from english to slovak and vice versa. There  is a place for 10 participants at the retreat available. Please book  your spot at email and send the deposit of 110EUR to IBAN: SK55 8360  5207 0042 0592 2285. Registration with your full name sent to: kosiarova.andrea@gmail.com

We are looking forward to meet you! With love, Réka and Andrea

***********************

Holotropná  práca s dychom a s hudbou je pozvánkou na prepojenie sa s vlastnou  esenciou a k otvoreniu sa rozsahu schopností a sily v nás. Postupné  odhaľovanie vlastného potenciálu bez hodnotenia cesty, ktorá k nemu  vedie. A tá môže byť nová, netypická a možno čudná. Necháme sa  prekvapiť. S vedomím, že každá časť teba je tu vítaná a má povolenie sa  účastniť taká aká je. Otvoríme sa spolu pestrofarebnému spektru  zažívania života v plnosti a v prijatí.

Dych  používame ako nástroj na ceste k sebapoznaniu pri holotropnej práci s  dychom, existujú však aj ďalšie dôležité nástroje, pomocou ktorých sa  spájame s podvedomými obsahmi pri tejto praxi. Jedným dôležitým je práve  Hudba. Pôvodné kultúry používajú rytmy a zvuky na znovu-napojenie sa na  ducha a múdrosť predkov. Porozumenie, zmysel v živote, a hlboké  liečenie prichádza práve z miesta spojenia sa. Počas pobytu ti ponúkneme  zážitkovú cestu cez holotropné dýchanie a prácu so zvukom a rytmom na  nájdenie a naladenie sa na autentické a pravdivé sebavyjadrenie. Tak ako  sa môžeme otvoriť rozšírenému vnímaniu cez hudbu, tak môžeme s jej  pomocou zážitky zo zmenených stavov vedomia integrovať. Naučíme sa  spoznávať rôzne spôsoby vnímania reality cez zvuk a hlas, a použijeme ho  tiež ako nástroj na uzemnenie po vnútornej práci.

************************

Holotropný  prístup ako ho poznáme dnes vznikol na základe skúmaní a pozorovania  liečivého a transformačného potenciálu neobvyklých stavov vedomia v  rôznych kontextoch - v rituáloch domorodých kultúr, v praxi východných  mystikov, či pri terapeutických sedeniach so substanciami. Táto metóda  prišla na svet v období, keď psychiater Stanislav Grof so ženou  Christinou hľadali spôsob ako sprostredkovať tento potenciál v aktuálnom  spoločenskom nastavení. Holotropná práca je spojením dychu,  evokatívnej hudby a cielenej práce s telom v podpornom a bezpečnom  settingu. Bádaním na poli psyché pri holotropnom dýchaní expandujeme  vedomie, spájame sa s vnútornou múdrosťou a rozširujeme tak mapu  vnútorných svetov o ďalšie úrovne poznania. Ponúkajú sa nám nové pohľady  na vnímanie reality a vhľady do situácii z bežného života. Je to hlboko  ozdravný proces pre jednotlivca, rodinný i spoločenský systém.

Holotropná práca s dychom môže zaujímať ľudí: -ktorí hľadajú spôsob liečenia cez vlastnú osobnú skúsenosť -ktorí zažívajú psycho-spirituálne výzvy a hľadajú kontakt k hlbšej múdrosti a vhľadu -ktorí chcú uvoľniť nedokončené a nevyriešené veci z minulosti -ktorí chcú porozumieť emočným koreňom fyzických či mentálnych problémov -ktorí chcú expandovať svoje vedomie a ďalej spoznávať svoju duchovnú cestu

************************

Sprievod: Réka Fodor Silné  hudobné zázemie nachádza Réka v hlbšom porozumení jej vlastných koreňov  v Transylvánii, vo folklóre a tradičnej hudbe. Túžba rozširovať svoje  poznanie v hudbe a rytme ju priviedli do Madridu, kde spoluvytvorila  projekt Flamenco’s true temperament and techniques, spojenie tanca,  bubnovania a spevu. Počas svojho skúmania pracovala s mnohými nástrojmi  od djarbuky, cez bongo, kachon, udu „gardony” a ďalšími. Spolupracovala a  neustále tvorí s rôznymi hudobníkmi. Cez hudobnú a tanečnú improvizáciu  na svojich vystúpeniach, v napojení na čaro prítomného okamihu, prenáša  radostnú a živú energiu k ľuďom. Okrem toho sa aktívne venuje utváraniu kruhov,workshopov a pobytov, kde vedie ľudí prirodzenou cestou k návratu k hudbe a rytmu.

Hudobné ochutnávky: Reka a Estas Tonne: https://www.youtube.com/watch?v=yovvltbmvXg Reka a Utverse: https://www.youtube.com/watch?v=uhaCp480umw hudobný projekt Patak, Transylvánia: https://www.youtube.com/watch?v=FuAsCvDdbpA

Facilitátorka HD: Andrea Košiarová Zvedavosť  a rozpoznávanie vplyvu práce s dychom ma nasmerovali k prepájaniu  psychologického a somatického prístupu. Formovali ma k tomu tanečné  skúsenosti, jogová prax a štúdium psychológie. Potreba hlbšieho  sebapoznania ma viedla do krajín východnej Ázie a tam k praxi a štúdiu  meditácii, telesných cvičení, či karma jogy a objavovania ducha miestnej  kultúry. Značný vplyv na ďalšie smerovanie mali opakované zásedy  Vipassana meditácie a štúdium tibetského budhizmu. K spojeniu lásky k  tancu, pohybu a meditačnej praxe došlo neskôr v tanci 5 rytmov a  následne pri holotropnej praxi a v štúdiu transpersonálnej psychológie.  Táto prax prirodzene vyústila do hlbšieho záujmu o prácu s dotykom s  hranicami a s tieňom, ktorej sa venujem vo výcviku šamanskej  kranio-sakrálnej terapie. Viac o mne nájdete na stránke www.umeniedychu.sk

************************

Miesto: Polianka 34, Centrum Sen Zeme, čarovné miesto na myjavských kopaniciach https://www.facebook.com/senzeme Ubytovanie: V podkroví chalupy v zdieľanej izbe alebo v miestnosti centra na prízemí.

Dátum: 27.- 30.4. 2023 Príchod: v piatok od 16:00, začneme o 17 Predpokladaný záver: v nedeľu o 15:00

Cena: Strava a ubytovanie na 3 dni a 3 noci: 120eur Workshop: 230eur

Workshop bude prekladaný z angličtiny do slovenčiny. Na  pobyte je priestor pre 10 ľudí. Rezervuj si prosím miesto mailom a  zaplatením zálohy 110 eur na číslo účtu SK55 8360 5207 0042 0592 2285. Registáciu s menom posielajte na mail: kosiarova.andrea@gmail.com

Tešíme sa na stretnutie! S láskou, Réka a Andrea

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page