top of page

št 11. 1.

|

Polianka

Dvojité holotropné dýchanie a meditácia v pohybe/Polianka

Hlbší ponor do tela, duše i psyché v domácej atmosfére kopaničiarskej chalupy, pod vedením kvalifikovaných facilitátorov GTT

registrácia na kosiarova.andrea@gmail.com
Pozrieť ďalšie udalosti
Dvojité holotropné dýchanie a meditácia v pohybe/Polianka
Dvojité holotropné dýchanie a meditácia v pohybe/Polianka

Čas a miesto

11. 1. 2024, 17:00 – 14. 1. 2024, 13:00

Polianka, 907 01 Polianka, Slovensko

O podujatí

for english please scroll down

**********************************

Holotropné dýchanie ako ho poznáme dnes vzniklo na základe skúmaní a pozorovania liečivého a transformačného potenciálu   neobvyklých stavov vedomia v rôznych kontextoch - v rituáloch domorodých kultúr, v praxi východných mystikov, či pri terapeutických sedeniach so substanciami. Táto prax prišla na svet v období, keď psychiater Stanislav Grof so ženou Christinou hľadali spôsob ako sprostredkovať tento potenciál v  aktuálnom spoločenskom nastavení.  Holotropná prax je spojením dychu,  evokatívnej hudby a cielenej práce  s  telom v podpornom a bezpečnom settingu. Bádaním na poli psyché pri holotropnom dýchaní expandujeme vedomie, spájame sa s vnútornou múdrosťou a rozširujeme tak mapu vnútorných svetov o ďalšie úrovne poznania. Ponúkajú sa nám nové pohľady na vnímanie reality a vhľady do situácii z bežného života. Je to hlboko  ozdravný proces pre   jednotlivca, rodinný i spoločenský systém.

Koho môže práca v špecializovanom settingu zaujímať?

-ľudí hľadajúcich podporu pri zvládaní záťažových situácií, psycho-spirituálnych výzvach, vzťahových výzvach, náročnejších zmenách v živote

-ľudí zaujímajúcich sa o hlbšie skúmanie podvedomých obsahov a vzorcov správania ovplyvňujúcich naše prežívanie a správanie

-pohybovo a somaticky orientovaných terapeutov, psychoterapeutov a sprievodcov, ktorý hľadajú vlastné prežitkové a telesné vhľady do praxe

-zvedavých a nadšených ľudí do skúmania a sebareflektívnej sebarozvojovej práce

-tých, čo chcú obohatiť svoje prežívanie reality a kontaktovať sa so svojimi emóciami, prehĺbiť intimitu vo vzťahu k okoliu, rodine a prírode

PROGRAM:

Štvrtok: Začneme o 17:00 otvorením kruhu a úvodom do holotropnej   praxe a transpersonálnej psychológie, meditácia Piatok/Sobota:    Absolvujeme 4 dýchania, dve holotropné sedenia denne. Dva krát ako   dýchajúci a dva krát ako “sitter”, prísediaci.  Spojenie  sa so sebou   podporíme cez pohybové cvičenia, meditáciu, Movie Yogu –  práca so   Systémom umiestnenia pozornosti, pozeranie tématických filmov,    maľovanie mandál, Soulcollage™. Nedeľa:  Záverečný kruh, zdieľanie a   integračné cvičenia, odporúčania k sebastarostlivosti.

Cena za workshop: 210 eur

Možnosť platby na časti alebo inou formou výmeny po dohode vopred

Ubytovanie a strava: 120 eur (spanie v podkroví centra 3 noci, plus plná penzia 3 dni-domáca vege kuchyňa)

Miesto: Centrum SEN ZEME, Polianka (pri Myjave)

https://www.facebook.com/senzeme

Registrácia: mailom na kosiarova.andrea@gmail.com a zaplatením poplatku 50 eur na č.ú. SK55 8360 5207 0042 0592 2285

(Storno poplatok 50 eur je nenávratná čiastka po odhlásení dva týždne pred začiatkom workshopu a menej)

Tím GTT: Martin Ďuriš a Andrea Košiarová

 

O facilitátoroch:

Martin Ďuriš

Martin  je pohybovo-somatický  terapeut a lektor, ktorý sa  špecializuje na  integrálnu holotropnú prax a  vedomú pohybovo-somatickú  prácu, ako  nástroj pre hlbšie  seba-spoznávanie a rozvoj. Úprimne ho  zaujíma téma  zdravia ako taká, v  jeho mnohých podobách. Vo Veľkej  Británii študoval  Health &  Physical Activity Foundation Degree.  Tento smer je zameraný  na “health  promotion”. Základnou témou je  rozvoj jedinca a komunity cez  fyzickú  aktivitu a umenie. Táto téma  ostáva aj naďalej jeho hlavným  zámerom a  predmetom ďalšieho štúdia.  Základ jeho práce tvorí  integrálna jogová  terapia, ktorú vyštudoval  pod vedením Dr.Ganesha  Mohana a Dr. Güntera  Niessena, ktorí efektívne  prepájajú múdrosť odkazu  jogy a užitočné  poznatky modernej medicíny.  Jeho život a spôsob práce  veľmi ovplyvňujú  prístupy k telu a vedomiu  človeka, ktoré pochádzajú z  rôznych tradícií  múdrosti, bojových umení a  šamanizmu. Tieto princípy  môžeme nájsť aj v  modernej medicíne,  osteopatii, či súčasných  pohybovo-somatických  terapeutických smeroch.  Zjednocujúci princíp, ktorý  spája to prastaré, s  tým súčasným, je  pohyb vody, dotyk, frekvencia a  rešpekt voči sile  Vnútorného  Liečiteľa, ktorú ma k dispozícii každý z  nás. A práve tieto  princípy,  tvoria základ Martinovej práce. Martin  je facilitátorom  holotropného  dýchania a integrálnej holotropnej  terapie. Grof  Transpersonal  Training je zameraný na transpersonálnu  psychológiu,  zmenené stavy  vedomia, hlbšiu prácu s telom a vedomím.  Veľkou  inšpiráciou je pre  neho aj naďalej proces orientovaná práca a   nasledovanie živosti Poľa.  Martin pristupuje ku klientom celostným   prístupom, kde logicky a  citlivo spája poznatky a princípy z rôznych   smerov východu a západu,  ktoré podporujú zdravie človeka a komunity. https://martinduris.sk/

Andrea Košiarová

Zvedavosť  a skúmanie práce s dychom ma smerovali k prepájaniu psychologického a  somatického prístupu. Formovali ma tanečné  skúsenosti, jogová prax, odborné štúdium psychológie. Vplyv na ďalšie smerovanie mali  zásedy Vipassana  meditácie, yoga nidra prax, štúdium tibetského  budhizmu a kašmírska  tantra počas života v Ázii za uplynulé roky.  Prepojenie  radosti z  pohybu a záujmu o meditáciu prišlo cez Tanec 5  rytmov a  následne pri holotropnom dýchaní. Popri štúdiu transpersonálnej  psychológie v medzinárodnom tréningu Grof  Transpersonal Training®  (s ukončením 2023) sa zaujímam o prácu s  dotykom cez bodywork a  kranio-sakrálne techniky.

ENGLISH

*******************************

The  Holotropic Breathwork™ as we know it today was being formed by   the  observations and the research of the healing and transformative    potential of altered states of consciousness in the various contexts –    in the rituals of the aboriginal cultures, in the practice of the    eastern mystics, or in the therapeutic setting with the substances.  The   HB practice became alive in the times when Stanislav and Christina   Grof  were searching for the means how to mediate this potential in  the   current cultural setting. Holotropic Breathwork is the connection  of   the use of breath, evocative music and the bodywork in the  supportive   and safe setting. Through the observation of the inner  processes in the   holotropic breathwork we can expand the  consciousness, connect with  the  inner wisdom, the power within, and  expand the map of the inner  worlds  with the new qualities of  cognition. We are offered to see new   perspective to the reality and  insights into the situations of the  daily  life. It is the healing  process for the individual as well as for  the  community and the whole  social system from within.

Holotropic Breathwork™ can be the approach suitable for the person  who:

*looks for the way to heal through her/his own experience

*experiences psycho-spiritual challenges and looks for the better  understanding and insights into it

*wants to release unfinished or  unresolved traumas from the past

*wants to understand emocional roots of  his/her physical or mental problems

*wants to expand the consciousness  and keep getting to know the spiritual path

*is curious who he/she really is

PROGRAM:

Thurstday: We  start at 5pm with the sharing circle and at the   evening we continue  with the introduction into Transpersonal  Psychology  and Holotropic  Breathwork. Friday/Saturday:  Each day we  are going to  participate  in two HB sessions. Twice as breather and  twice a sitter.  Besides HB  sessions we connect to our inner wisdom by  the movement  practices,  meditation, Movie Yoga - practice with  Awareness Positioning  System,  mandala drawning, Soulcollage,etc.  Sunday:  Sharing and  learning circle, integration and selfcare time.

Price for the workshop: 210 eur

Accommodation and food: 120 eur (sleeping in the shared attick of the centre, homemade vegetarian food)

Location: Centre SEN ZEME, Polianka 90701, Slovakia Beautiful    cottage house surrounded by meadowes and fields support the atmosphere    of the work. We share the space of the attic for sleeping, there is    possibility to sleep also in the space of the centre. The location of    Sen Zeme is about 70 mins from Bratislava. We can help you with the    transport. If you need info please contact us.

Registration: kosiarova.andrea@gmail.com and fee of 50 eur on IBAN SK55 8360 5207 0042 0592 2285

(Cancellation fee of 50 eur is irreversible amout two weeks before the workshop)

Facilitators of Holotropic Breathwork:

Martin Ďuriš is  a somatic and movement therapist and guide. He   graduated in 2010 with a  Health & Physical Activity Foundation   Degree (FdA) from the Bolton  University in the UK. This program   utilizes the health promoting  principles of sport, fitness, physical   activity, nutrition and  psychology - to prevent and alleviate a number   of conditions. Martin  finished the Svastha Yoga Therapy Programme in   2014 with Dr. Ganesh  Mohan and Dr. Günter Niessen. The highlight of   Svastha yoga´s approach  is clarity and holistic approach. Combining   traditional yoga with a wide  spectrum of modern medicine and ayurveda.   He is a student of Grof´s  Transpersonal Training which combines the   Holotropic Breathwork,  Transpersonal psychology and integrative  methods  leading to the  empowering of individuals and communities.   Martin  focuses on the  combination of yoga therapy, movement/dance  therapy and  the health  promotion. His main aim is to promote and  explore new ways  of looking at  the human body and all which human  being contain.

Andrea Košiarová

Through  the curiosity and further exploration of the breath I   started to  interconnect psychological and somatic approach. I was   formed through  the dance experiences (local and internation contests),   yoga practices  (RYT® 580 in Yoga Alliance) and the psychological   studies (finished a  master degree in psychology in 2015). There is the   influence of numerous  Vipassana meditation retreats, yoga nidra   practice, the study of  tibetian buddhism and kashmir tantra, while   living in Asia, to my actual  approach.  The connection of the love to   dance, movement and  meditation came later through The 5 rhythms dance   and the Holotropic  breathwork. Besides the studies of transpersonal   psychology in Grof  Transpersonal Training(finished in 2023) my focus  is  on the bodywork and  cranio-sacral techniques.

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page