top of page

št 23. 5.

|

Polianka

Dvojité holotropné dýchanie a meditácia/Double holotropic breathwork and meditation

registrácia na kosiarova.andrea@gmail.com
Pozrieť ďalšie udalosti
Dvojité holotropné dýchanie a meditácia/Double holotropic breathwork and meditation
Dvojité holotropné dýchanie a meditácia/Double holotropic breathwork and meditation

Čas a miesto

23. 5. 2024, 17:00 – 26. 5. 2024, 13:00

Polianka, 907 01 Polianka, Slovensko

O podujatí

for english please scroll down

**********************************

Holotropné dýchanie ako ho poznáme dnes vzniklo na základe skúmaní  a pozorovania liečivého a transformačného potenciálu   neobvyklých  stavov vedomia v rôznych kontextoch - v rituáloch domorodých kultúr, v  praxi východných mystikov, či pri terapeutických sedeniach so  substanciami. Táto prax prišla na svet v období, keď psychiater  Stanislav Grof so ženou Christinou hľadali spôsob ako sprostredkovať  tento potenciál v  aktuálnom spoločenskom nastavení.  Holotropná prax je  spojením dychu,  evokatívnej hudby a cielenej práce  s  telom v  podpornom a bezpečnom settingu. Bádaním na poli psyché pri holotropnom  dýchaní expandujeme vedomie, spájame sa s vnútornou múdrosťou a  rozširujeme tak mapu vnútorných svetov o ďalšie úrovne poznania.  Ponúkajú sa nám nové pohľady na vnímanie reality a vhľady do situácii z  bežného života. Je to hlboko  ozdravný proces pre   jednotlivca, rodinný  i spoločenský systém.

Koho môže práca v špecializovanom settingu zaujímať?

-ľudí hľadajúcich podporu pri zvládaní záťažových situácií,  psycho-spirituálnych výzvach, vzťahových výzvach, náročnejších zmenách v  živote

-ľudí zaujímajúcich sa o hlbšie skúmanie podvedomých obsahov a vzorcov správania ovplyvňujúcich naše prežívanie a správanie

-pohybovo a somaticky orientovaných terapeutov, psychoterapeutov a  sprievodcov, ktorý hľadajú vlastné prežitkové a telesné vhľady do praxe

-zvedavých a nadšených ľudí do skúmania a sebareflektívnej sebarozvojovej práce

-tých, čo chcú obohatiť svoje prežívanie reality a kontaktovať sa so  svojimi emóciami, prehĺbiť intimitu vo vzťahu k okoliu, rodine a prírode

PROGRAM:

Štvrtok: Začneme o 17:00 otvorením kruhu a úvodom do holotropnej   praxe a transpersonálnej psychológie, meditácia

Piatok/Sobota:    Absolvujeme 4 dýchania, dve holotropné sedenia  denne. Dva krát ako   dýchajúci a dva krát ako “sitter”, prísediaci.   Spojenie  sa so sebou   podporíme cez pohybové cvičenia, meditáciu,  Movie Yogu –  práca so   Systémom umiestnenia pozornosti, pozeranie  tématických filmov,    maľovanie mandál, Soulcollage™.

Nedeľa:  Záverečný kruh, zdieľanie a   integračné cvičenia, odporúčania k sebastarostlivosti.

Cena za workshop: 210 eur

Možnosť platby na časti alebo inou formou výmeny po dohode vopred

Ubytovanie a strava: 120 eur (spanie v podkroví centra 3 noci, plus plná penzia 3 dni-domáca vege kuchyňa)

Miesto: Centrum SEN ZEME, Polianka (pri Myjave)

https://www.facebook.com/senzeme

Registrácia: mailom na kosiarova.andrea@gmail.com a zaplatením poplatku 50 eur na č.ú. SK55 8360 5207 0042 0592 2285

(Storno poplatok 50 eur je nenávratná čiastka po odhlásení dva týždne pred začiatkom workshopu a menej)

O facilitátoroch:

Martin Ďuriš

Martin  je pohybovo-somatický  terapeut a lektor, ktorý sa   špecializuje na  integrálnu holotropnú prax a  vedomú  pohybovo-somatickú  prácu, ako  nástroj pre hlbšie  seba-spoznávanie a  rozvoj. Úprimne ho  zaujíma téma  zdravia ako taká, v  jeho mnohých  podobách. Vo Veľkej  Británii študoval  Health &  Physical Activity  Foundation Degree.  Tento smer je zameraný  na “health  promotion”.  Základnou témou je  rozvoj jedinca a komunity cez  fyzickú  aktivitu a  umenie. Táto téma  ostáva aj naďalej jeho hlavným  zámerom a  predmetom  ďalšieho štúdia.  Základ jeho práce tvorí  integrálna jogová  terapia,  ktorú vyštudoval  pod vedením Dr.Ganesha  Mohana a Dr. Güntera   Niessena, ktorí efektívne  prepájajú múdrosť odkazu  jogy a užitočné   poznatky modernej medicíny.  Jeho život a spôsob práce  veľmi  ovplyvňujú  prístupy k telu a vedomiu  človeka, ktoré pochádzajú z   rôznych tradícií  múdrosti, bojových umení a  šamanizmu. Tieto princípy   môžeme nájsť aj v  modernej medicíne,  osteopatii, či súčasných   pohybovo-somatických  terapeutických smeroch.  Zjednocujúci princíp,  ktorý  spája to prastaré, s  tým súčasným, je  pohyb vody, dotyk,  frekvencia a  rešpekt voči sile  Vnútorného  Liečiteľa, ktorú ma k  dispozícii každý z  nás. A práve tieto  princípy,  tvoria základ  Martinovej práce. Martin  je facilitátorom  holotropného  dýchania a  integrálnej holotropnej  terapie. Grof  Transpersonal  Training je  zameraný na transpersonálnu  psychológiu,  zmenené stavy  vedomia,  hlbšiu prácu s telom a vedomím.  Veľkou  inšpiráciou je pre  neho aj  naďalej proces orientovaná práca a   nasledovanie živosti Poľa.  Martin  pristupuje ku klientom celostným   prístupom, kde logicky a  citlivo  spája poznatky a princípy z rôznych   smerov východu a západu,  ktoré  podporujú zdravie človeka a komunity. https://martinduris.sk/

Andrea Košiarová

Zvedavosť  a skúmanie práce s dychom ma smerovali k  prepájaniu psychologického a  somatického prístupu. Formovali ma tanečné   skúsenosti, jogová prax, odborné štúdium psychológie. Vplyv na ďalšie  smerovanie mali  zásedy Vipassana  meditácie, yoga nidra prax, štúdium  tibetského  budhizmu a kašmírska  tantra počas života v Ázii za uplynulé  roky.  Prepojenie  radosti z  pohybu a záujmu o meditáciu prišlo cez  Tanec 5  rytmov a  následne pri holotropnom dýchaní. Popri štúdiu  transpersonálnej  psychológie v medzinárodnom tréningu Grof   Transpersonal Training®  (s ukončením 2023) sa zaujímam o prácu s   dotykom cez bodywork a  kranio-sakrálne techniky.

ENGLISH

*******************************

The  Holotropic Breathwork™ as we know it today was being formed by    the  observations and the research of the healing and transformative     potential of altered states of consciousness in the various contexts –     in the rituals of the aboriginal cultures, in the practice of the     eastern mystics, or in the therapeutic setting with the substances.   The   HB practice became alive in the times when Stanislav and  Christina   Grof  were searching for the means how to mediate this  potential in  the   current cultural setting. Holotropic Breathwork is  the connection  of   the use of breath, evocative music and the bodywork  in the  supportive   and safe setting. Through the observation of the  inner  processes in the   holotropic breathwork we can expand the   consciousness, connect with  the  inner wisdom, the power within, and   expand the map of the inner  worlds  with the new qualities of   cognition. We are offered to see new   perspective to the reality and   insights into the situations of the  daily  life. It is the healing   process for the individual as well as for  the  community and the whole   social system from within.

Holotropic Breathwork™ can be the approach suitable for the person  who:

*looks for the way to heal through her/his own experience

*experiences psycho-spiritual challenges and looks for the better  understanding and insights into it

*wants to release unfinished or  unresolved traumas from the past

*wants to understand emocional roots of  his/her physical or mental problems

*wants to expand the consciousness  and keep getting to know the spiritual path

*is curious who he/she really is

PROGRAM:

Thurstday: We  start at 5pm with the sharing circle and at the    evening we continue  with the introduction into Transpersonal   Psychology  and Holotropic  Breathwork. 

Friday/Saturday:  Each day we   are going to  participate  in two HB sessions. Twice as breather and   twice a sitter.  Besides HB  sessions we connect to our inner wisdom by   the movement  practices,  meditation, Movie Yoga - practice with   Awareness Positioning  System,  mandala drawning, Soulcollage,etc.   

Sunday:  Sharing and  learning circle, integration and selfcare time.

Price for the workshop: 210 eur

Accommodation and food: 120 eur (sleeping in the shared attick of the centre, homemade vegetarian food)

Location: Centre SEN ZEME, Polianka 90701, Slovakia Beautiful     cottage house surrounded by meadowes and fields support the  atmosphere    of the work. We share the space of the attic for sleeping,  there is    possibility to sleep also in the space of the centre. The  location of    Sen Zeme is about 70 mins from Bratislava. We can help  you with the    transport. If you need info please contact us.

Registration: kosiarova.andrea@gmail.com and fee of 50 eur on IBAN SK55 8360 5207 0042 0592 2285

(Cancellation fee of 50 eur is irreversible amout two weeks before the workshop)

Facilitators of Holotropic Breathwork:

Martin Ďuriš

Martin is  a somatic and movement therapist and guide. He    graduated in 2010 with a  Health & Physical Activity Foundation    Degree (FdA) from the Bolton  University in the UK. This program    utilizes the health promoting  principles of sport, fitness, physical    activity, nutrition and  psychology - to prevent and alleviate a  number   of conditions. Martin  finished the Svastha Yoga Therapy  Programme in   2014 with Dr. Ganesh  Mohan and Dr. Günter Niessen. The  highlight of   Svastha yoga´s approach  is clarity and holistic  approach. Combining   traditional yoga with a wide  spectrum of modern  medicine and ayurveda.   He is a student of Grof´s  Transpersonal  Training which combines the   Holotropic Breathwork,  Transpersonal  psychology and integrative  methods  leading to the  empowering of  individuals and communities.   Martin  focuses on the  combination of  yoga therapy, movement/dance  therapy and  the health  promotion. His  main aim is to promote and  explore new ways  of looking at  the human  body and all which human  being contain.

Andrea Košiarová

A former hip-hop dancer and yoga practioner with the University  degree  in the Psychology. The study of the breath from both -the  eastern and  western perspective- brought Andrea to the curiosity into  the holotropic  paradigm. Besides the transpersonal psychology studies  and the practice  of HB she is interested in the different somatic  approaches such as  BMC, Continuum Movemnet and cranio-sacral  techniques.

Zdieľajte toto podujatie

bottom of page