top of page
enso-featured_edited.jpg

Psychologické poradenstvo

Pri poradenskom stretnutí sme v prítomnosti s témami, ktoré sú pre teba aktuálne a vyžadujú si plnú pozornosť. Psychologické poradenstvo je ponukou nahliadnuť na možnosti smerovania a vidieť rôzne perspektívy a aspekty v situáciach v živote. Spolu vyjasňujeme kroky k ďalšiemu smerovaniu. Pomáha nám v tom pozornosť k pocitom, emóciam a myšlienkam. Zaujímame sa o prepojenie týchto vnemov do vzťahovej roviny a do spôsobov ako sa rozhodujeme a konáme. S rešpektom k tvojim hraniciam a s úctou k osobnému príbehu vzniká priestor bezpečia a podpory, ktorý následne ukotvujeme do vnútorného prežitku v tebe, o ktoré sa podľa potreby môžeš oprieť. Zámerom stretnutí je nájsť tvoje osobné zdroje sily a kontaktovať vnútorné impulzy smerujúce k akcii, k pohybu.

Okrem priestoru pre tvoj individuálny príbeh vytvárame priestor pre príbeh presahujúci biografiu jednotlivca. To znamená, že niekedy sa k spôsobom podpory dostávame cez sny, symboly, kolektívne nevedomie, úrovne presahujúce individuálnu rovinu. Transpersonálne zážitky tak nedávame do škatuliek s diagnózami, no dávame im prináležiacu dôležitosť, spájame život na duchovnej úrovni s prežívaním na Zemi v hmote. Integrujeme zážitky, ktoré majú transpersonálny charakter do bežného dňa. Takýto zážitok môže byť stelesnením archetypu, zvieraťa, zážitok kozmickej jednoty, stretnutie s Bohom, precitnutie prepojenosti s prírodou...Priestor pre nepredstaviteľné, s ideou použiteľnosti v ľudskej všednosti.

-----------------------------

Hodnota individuálneho stretnutia:

Vstupný rozhovor - 25min/zdarma

Osobne (Ba/Polianka) - 90min/50eur

Online - 60min/30eur

V prípade potreby podľa dohody.

Rezervácia potrebná.

Teším sa na vás.

bottom of page