top of page
enso-featured_edited_edited_edited_edited_edited_edited.jpg

Práca s dychom a meditácie

Práca s dychom znamená skúmanie dychu a jeho používanie ako nástroja sebapoznávania. Stretnutia ako tieto sú hravým priestorom na poznávanie skrytých a neprejavených častí seba, ktoré majú energetický potenciál, sú našimi darmi. Poznaním seba sa stávame celistvými bytosťami v sile a v dôvere v život. Pomôckou sú nám cvičenia s dychom, pohybové hry a vedené cesty dovnútra.

Toto všetko sa stáva meditáciou s istou kvalitou pozornosti. Pozornosť a jej umiestnenie formuje naše vnímanie prežívanej reality. Pri pravidelnom skúmaní zisťujeme ako s ňou narábať a ako budovať nové perspektívy a spôsoby bytia.

Nástroje, ktoré používame vychádzajú z jogy, čchi-kungu, tanca, holotropnej praxe...Sú podporou na ceste k našej vlastnej esenciálnej múdrosti, ktorú máme uloženú v tele. Práca s dychom a meditácia nám slúži ako prax na stelesnenie. Prepojenie spirituálnej zložky s tou telesnou.

bottom of page